Program Masteral

FUMC a pornit programul de masterat în anul universitar 2004/2005, pentru susţinerea şi dezvoltarea reţelei de studii masterale a Universităţii Babeş-Bolyai. Destinaţia şi măsura finanţării este stabilită de Consiliul Ştiinţific al FUMC la începutul fiecărui an universitar, pe baza activităţilor din cadrul programelor de masterat din anul universitar anterior. Din aceste surse de finanţare se pot deconta cheltuieli legate de programe profesor-invitat, cheltuiel pentru studii pe teren şi burse pentru studenţi.

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.