Szakkollégiumok

A KMEI bejegyzett tehetségsegítő pontként fontosnak tartja a kiemelkedően tehetséges diákok támogatását. Évente 24 szakkollégium részesül a KMEI által nyújtott támogatásban, mely elősegíti mintegy 200 kiváló teljesítményű egyetemi hallgató tudományos tevékenységét, és ösztöndíjat biztosít számukra. A magyarországi példát követve olyan szakkollégiumi hálózat kiépítésén dolgozunk, amely lehetőséget biztosít a tudományterületek közötti párbeszédre, illetve interdiszciplináris kutatások létrejöttét szorgalmazza.

Több éven át ezt a fórumot a Szakkollégiumi napok jelentették, ahol az egyes szakkollégiumok éves tevékenységeinek, eredményeinek bemutatására került sor. Ezen hagyomány folytatásaként 2017 áprilisában a KMEI útjára indította a Szakkollégiumi délutánok sorozatot. A havonta jelentkező rendezvénysorozattal lehetőséget kívánunk biztosítani a KMEI által támogatott szakkollégiumoknak a bemutatkozásra. Az események célközönsége első sorban a szakkollégiumi hálózat köre (célunk, hogy a párhuzamosan futó szakkollégiumi tevékenységekbe bepillanthassanak a hálózat tagjai), másodsorban BBTE-s hallgatók, azaz potenciális szakkollégisták. Végül, de nem utolsó sorban a nagyközönség számára is nyitott az esemény, a rendelkezésre álló helyek függvényében. A rendezvénysorozat 2017 októberében folytatódik.

Közgazdasági Kutató Klub

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Célcsoport: a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar másod-, harmadéves és mesteris hallgatói Irányító / felelős: dr. Benyovszki Annamária, egyetemi adjunktus; Kovács Ildikó, doktorandusz; dr. Petru Tünde Petra, egyetemi tanársegéd Elérhetőség: http://kutatoklub.ro , kutatoklub[kukac]gmail.com A Közgazdasági Kutató Klub (KKK) 2009-ben megújult szakkollégium, melynek célkitűzése olyan csapatok létrehozása, amelyek képesek lesznek aktuális [...]

Kriza János Szakkollégium

Bölcsészettudományi Kar Célcsoport: néprajz, antropológia szakos hallgatók Irányító / felelős: dr. Jakab Albert Zsolt, néprajzkutató, óraadó tanár Elérhetőség: Kriza János Szakkollégium A szakkollégium az elsők között alakult meg, és előzményeinek tekinthetők a Bölcsészettudományi Kar és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kutatási Programok Intézete keretében működő társadalomtudományi profilú szakkollégiumok, kutatócsoportok. […]

Láthatatlan Kollégium

Bölcsészettudományi Kar Célcsoport: A műhely tagjai az említett kar Magyar Irodalomtudományi Tanszékének oktatói, kollégistái pedig a BBTE-n alap- és mesterképzésben részt vevő, főként (de nem kizárólag!) magyar szakos, kiemelkedő tehetségű hallgatói közül kerülnek ki. A Kollégium szívesen várja az irodalom, irodalomtudomány iránt érdeklődő például filozófia, kommunikáció és közkapcsolatok, néprajz, újságírás, teatrológia [...]

MarkeTeam Szakkollégium

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Célcsoport: a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának hallgatói Irányítók: dr. Alt Mónika Anetta, egyetemi docens; dr. Săplăcan Zsuzsa, egyetemi adjunktus; dr. Seer László, egyetemi adjunktus Elérhetőség: www.marketeam.ro A MarkeTeam a kolozsvári BBTE KGTK hallgatóiból álló csapat. A szakkollégium tevékenységének fő célja egy olyan marketing szakemberekből álló elit képzése, [...]

Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium

Bölcsészettudományi Kar Célcsoport: alapképzésben, illetve magiszteri képzésben részt vevő bölcsészhallgatók Irányító / felelős: drd. Dimény Hajnalka, egyetemi tanársegéd Elérhetőség: http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/marton-gyula-nyelveszeti-szakkollegium A Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium a nyelvészet iránt érdeklődő, az alapképzésben és a mesteri képzésben részt vevő hallgatók számára az egyetemi kereteken túl biztosít szakmai fórumot, képzést, kutatási lehetőséget. Tutoriális rendszerben működik, [...]

Max Weber Szociológiai Szakkollégium

Szociológia és Szociális Munkás Kar Célcsoport: szociológia, antropológia szakos hallgatók, a Humán erőforrás menedzsment magiszteri program hallgatói Irányító / felelős: Pápay Boróka Elérhetőség: http://www.maxweber.ro/hu/szakkollegium.html A Max Weber Szakkollégium 1994-ben alakult a Babeş-Bolyai Tudományegyetem szociológus hallgatóknak kezdeményezésére. A Szakkollégium fő célja a tehetséggondozás, az egyetemi képzés konstruktív kiegészítése a tehetséges egyetemi hallgatók számára: [...]

Gazdasági Tanácsadó Klub

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Célcsoport: a BBTE KGTK magyar tagozatos hallgatói Irányító / felelős: dr. Györfy Lehel, egyetemi adjunktus Elérhetőség: www.gtk.ro, office[kukac]gtk.ro A Gazdasági tanácsadó Klub (GTK) 2008 márciusában alakult meg az addig működő Menedzsment szakkör átszervezésével. A GTK fő célja, hogy hozzájáruljon a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar [...]

Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium

Jogi Kar, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Sapientia EMTE Jogi Kara Célcsoport: BBTE Jogi Karának, Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karának első éves hallgatói Irányító / felelős: Szabó Ernő, diákbizottsági elnök; Csorvási Endre, Szakmai Tanács elnöke Elérhetőség: www.mikoszakkoli.org , mikoszakkoli[kukac]yahoo.com A Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium alapításának gondolata 1999 nyarán fogalmazódott meg és a Magyarországon [...]

Pokoly József Szakkollégium

Református Tanárképző Kar Célcsoport: történelem, teológia, művészettörténet szakos hallgatók Irányító / felelős: dr. Buzogány Dezső, egyetemi professzor; Tóth Levente A szakkollégium a 2000-es években alakult, azóta folyamatosan tevékenykedik, főképp az egyháztörténet, történelem, teológia, művészettörténet területén aktiváló fiatal mesteris és doktori hallgatóknak köszönhetően. Célkitűzésünk a 17-20. századi református egyháztörténet művelése, különös fontosságú [...]

Kommunikáció-, Média- és Fogyasztáskutatás Szakkollégium

(korábbi Politikai Marketing Szakkollégium) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi és Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karok Célcsoport: kommunikáció szakos hallgatók Irányító / felelős: dr. Keszeg Anna, egyetemi adjunktus Elérhetőség: http://www.bbte-kommunikacio.ro/kommunikacio-,-media-es-fogyasztaskutatas-szakkollegium/ A szakkollégium a Politikai Marketing Szakkollégium utóda 2012 februárjától. A kommunikációkutatás területén, mint általában azokon a tudományterületeken, ahol az egyetemen szerzett tudás alkalmazhatóságával kapcsolatosan erősebbek [...]