Szakkollégiumok

A KMEI bejegyzett tehetségsegítő pontként fontosnak tartja a kiemelkedően tehetséges diákok támogatását. Évente 24 szakkollégium részesül a KMEI által nyújtott támogatásban, mely elősegíti mintegy 200 kiváló teljesítményű egyetemi hallgató tudományos tevékenységét, és ösztöndíjat biztosít számukra. A magyarországi példát követve olyan szakkollégiumi hálózat kiépítésén dolgozunk, amely lehetőséget biztosít a tudományterületek közötti párbeszédre, illetve interdiszciplináris kutatások létrejöttét szorgalmazza.

Több éven át ezt a fórumot a Szakkollégiumi napok jelentették, ahol az egyes szakkollégiumok éves tevékenységeinek, eredményeinek bemutatására került sor. Ezen hagyomány folytatásaként 2017 áprilisában a KMEI útjára indította a Szakkollégiumi délutánok sorozatot. A havonta jelentkező rendezvénysorozattal lehetőséget kívánunk biztosítani a KMEI által támogatott szakkollégiumoknak a bemutatkozásra. Az események célközönsége első sorban a szakkollégiumi hálózat köre (célunk, hogy a párhuzamosan futó szakkollégiumi tevékenységekbe bepillanthassanak a hálózat tagjai), másodsorban BBTE-s hallgatók, azaz potenciális szakkollégisták. Végül, de nem utolsó sorban a nagyközönség számára is nyitott az esemény, a rendelkezésre álló helyek függvényében. A rendezvénysorozat 2017 októberében folytatódik.

Pósta Béla Szakkollégium

Történelem és Filozófia Kar Célcsoport: történelem, néprajz vagy filológia szakokon tanuló, régészet és ókortörténet vagy műemlékvédelem iránt érdeklődő hallgatók Irányító / felelős: Szabó Csaba, doktorandusz Elérhetőség: www.postabela.ro A Pósta Béla Szakkollégium 2005-ben alakult. A romániai magyar régészképzés utánpótló műhelyeként működik. A szakkollégiumi kutatói programban másod-, harmad-, negyedéves vagy mesteri szakos egyetemi hallgatók [...]

Pro Musica Szakkollégium

Református Tanárképző Kar Célcsoport: A szakkollégium hallgatói lehetnek azok a diákok, akik magas szintű kottaolvasási készséggel rendelkeznek; akiknek kiművelt énekhangjuk van; akiknek van már tapasztalatuk a tudományos kutatásban (a zenetudomány területén), alapszintű hangszertudással rendelkeznek. Irányító / felelős: dr. Péter Éva, dr. Fekete Miklós A Pro Musica Szakkollégium 2012 őszén alakult meg [...]

Pro Philosophia Szakkollégium

Történelem és Filozófia Kar Célcsoport: A szakkollégium elsősorban a filozófia szakról vár hallgatókat, de ugyanakkor nyitott más humán-, társadalom- vagy akár természettudományi szakok hallgatói felé, elsősorban a következő interdiszciplináris kutatási területeken: társadalom- és politikafilozófia, történelemfilozófia, alkalmazott etikák (gazdaságetika, környezetetika stb.), művészet- és irodalomfilozófia, a pszichológia és a kognitív tudományok filozófiája, a [...]

Spectator Média Szakkollégium

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Célcsoport: újságírás szakos hallgatók Irányító / felelős: dr. Győrffy Gábor, egyetemi adjunktus Elérhetőség: www.ujsagiras.ro A szakkollégium az újságírás szakos diákok szakmai, tudományos tevékenységét támogatja. A tevékenységek között szerepel a tudományos kutatás tutorálása diákkonferenciákon való részvétel céljából, tanulmányi utak szervezése, illetve a workshoppal egybekötött Szaksajtó-előadássorozat, amelynek célja, hogy [...]

Történelem Szakkollégium

Történelem és Filozófia Kar Célcsoport: történelem és filozófia, politológia, bölcsészet, szociológia szakos hallgatók Irányító / felelős: dr. Pál Judit, egyetemi docens; dr. Hunyadi Attila, egyetemi adjunktus A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán 2007 óta működik a Történelem Szakkollégium. A történész, levéltáros, könyvtárszakos, illetve nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakos [...]

Vegyészmérnöki Szakkollégium

Kémia- és Vegyészmérnöki Kar Célcsoport: kémia- és vegyészmérnöki szakos alap- és mesterképzős hallgatók Irányító/felelős: dr. Nagy Csaba, nc35chem@gmail.com A Vegyészmérnöki Szakkollégium 2016-ban jött létre, így pillanatnyilag a KMEI által szakkollégiumok legfiatalabbika. Az első tevékeny tanév során jelentős eredményeket értek el a szakkollégisták: 8 díjazott TDK- és más konferencia-, szakmai versenydolgozat készült, [...]