Farkas Gyula Szakkollégium

Matematika és Informatika Kar

Célcsoport: a BBTE Matematika és Informatika Karának hallgatói

Irányító / felelős: dr. Bodó Zalán, egyetemi adjunktus

Elérhetőség: http://www.cs.ubbcluj.ro/~bittologatok/ 

A Matematika és Informatika Kar keretein belül 2002-ben alakult meg a Bittologatók szakkör, melynek ötletgazdája és szervezője Robu Judit, a kar oktatója. 2004 őszén alakult meg a Farkas Gyula Szakkollégium, mely intézményesített keretet adott a matematikus és informatikus hallgatók tevékenységének. A szakkollégium céljai: tanár-diák együttműködés támogatása, tutoriális programok szervezése, kutatás segítése a diákság körében, illetve hasonló jellegű hazai és külföldi egyesületekkel történő kapcsolattartás fenntartása. Támogatjuk a diákok résztvételét az ETDK versenyeken, a kolozsvári cégekkel történő együttműködést. Hagyományosan évente megszervezésre kerülnek következő programjaink: Bit- és számtologatók kétheti előadássorozat, feladatmegoldó szemináriumok, szakkollégiumi felvételi majd irányított kutatómunka, valamint gólya-, tavaszi- és tehetséggondozó táborok.

Leave a Reply