Kiadványaink

Jegyzetírási programunk erőforrás-pótló jellegű: egyrészt lehetőséget biztosít oktatóink számára, hogy egyetemi jegyzeteiket megjelentessék, másrészt mintegy 6000 magyar nyelven tanuló diákunk számára biztosít lehetőséget arra, hogy hozzáférjenek az általuk hallgatott előadások nyomtatott jegyzeteihez. Amint a jegyzetlistából is kitűnik, széles szakmai sávot fedünk le, olyan területeket, ahol kevés számú magyar nyelvű jegyzet jelent meg a rendszerváltást követően: földrajz, fizika, kémia, szociális munkásképző, biológia, közgazdaságtan, matematika, teológia. Ugyanakkor meg kell említenünk azt is, hogy a jegyzetírás elengedhetetlen feltétele a szakmai előléptetésnek.

BoritóSzerzőKiadvány címeSzakterületKiadás éve
Albert-Lőrincz EnikőDrogfogyasztás és megelőzésszociális munka2020
Barabási Tünde, Stark Gabriella Óvodamódszertani alapismeretekpedagógia2020
Csiszár Klára, Geng NoémiMetodológia,  Alcím: útmutató a szakdolgozat és a mesteri disszertáció megírásáhozteológia2020
Gál Emese, Brém BalázsSzerves vegyületek szerkezetfelderítésekémia2020
Kálcza Jánosi KingaEgészségpszichológiapszichológia2021
Lukács OlgaAz egyházi művészet alapismereteiteológia2020
Péter LillaBevezetés a pedagógiába pedagógia2020
Sófalvi EmeseBevezetés Erdély zenekultúrájának forrásaiba és irodalmábazenetudomány2020
Sófalvi EmeseÉnek-zene szakmódszertan óvodapedagógusok és tanítók részérezenetudomány2020
Szántó BíborkaAz óvodai és elemi tagozatos anyanyelvi nevelés tantárgy-pedagógiájapedagógia2021
Szántó BíborkaKánonok a magyar gyerekirodalombanpedagógia2020
Baranyai Tünde KláraAritmetika tanításának módszertana elemi tagozatonmatematika2019
Buzogány Dezső, Korinna Zamfir, Nóda Mózes, Molnár JánosA tudás ösvényén I.teológia2019
Győrffy GáborMédiatörténetújságírás2019
Kádár MagorNonverbális kommunikációkommunikációtudomány2019
Kiss SzidóniaBevezetés az idegtudományokbabiológia2019
Lészai LehelAz Újszövetség keletkezése és könyvei

teológia2019
Püsök SaroltaHitvalló szavak, örömüzenet (Az íróasztaltól a szószékig)teológia2019
Albert-Lőrincz EnikőAz iskola szerepe az egészségmegőrzésbenszociális munka2018
Barabási Tünde - Dósa ZoltánA különbözőség pszichológiája és a differenciáló pedagógiapedagógia2018
Birta-Székely NoémiSzakmai önismeret a pedagógusok alap- és továbbképzésébenpedagógia2018
Dósa Zoltán - Péter LillaA pedagógiai kutatás alapjai pedagógia2018
Farcas SusanaNeveléspszichológia tanárszakos hallgatók részérepszichológia2018
Gurka-Balla IlonaA könyvtári állomány fejlesztése és kezelésekönyvtártudomány2018
János RékaSzervezetpszichológiapszichológia2018
Péter LászlóSzabadság a hegyen. A hegyemeccs-nézések társadalomtörténeteszociológia2018
Stark GabriellaAz óvodai és elemi iskolai tantervéről pedagógus(jelöltek)nek pedagógia2018
Szabó KingaMunka-és személyzetpszichológiapszichológia2018
Szabó Thalmeiner NoémiA pedagógus kutatás módszertani alapjaipedagógia2018
Szántó BíborkaAz óvodai és elemi tagozatos anyanyelvi nevelés tantárgypedagógiája pedagógia2018
Kádár MagorTárgyalástechnika. Kézikönyv a tárgyalási készség fejlesztéséhezkommunikációtudomány2014
Kovács Réka Rozália,

Tatai Csilla (szerk.)
Hálók a segítésbenszociális munka2014
Benyovszki AnnamáriaLeíró statisztikaközgazdaságtudomány2013
Berszán IstvánGyakorláskutatásirodalomtudomány2013
 

Fodorpataki László,

Szigyártó Lídia

 
A növények ökofiziológiájának alapjaibiológia2013
Petru Tünde PetraMatematika közgazdászoknakgazdaságtudomány2013
Stark GabriellaTantervelméleti alapismeretekpedagógia2013
Török IbolyaKvantitatív elemzési módszerekgazdaságtudomány2013
Baranyai TündeAritmetika tanító- és óvóképzos hallgatók számáramatematika2012
Berszán Lídia (szerk.)Kutatás és mentálhigiénés beavatkozások a szociális munka területérőlszociális munka2012
Birta-Székely NoémiA tanárképzés fejlődési irányai a 21. század kezdeténpedagógia2012
Juhász Jácint,

Kovács Imola
Közösségi pénzügyekközgazdaságtudomány2012
Nóda MózesÉlő liturgiateológia2012
Székely DénesIsten népe. Egyháztanteológia2012
Tóth SzilárdNemzetközi intézmények és szervezetektörténelem2012
Zsigmond Andrea (és tsai)Mi kritika még? Színek és énekszínháztudomány2012
Albert-Lőrincz EnikőAz egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásigszociológia2011
Barabási TündeÓvodakezdéstől iskolába lépésigpedagógia2011
Dégi László CsabaA daganatos betegségek pszichoszociális elemzése (második kiadás)szociális munka2011
Kádár MagorNonverbális kommunikáció. Csatornák, jelek, jelolvasáskommunikációtudomány2011
Salat LeventeKulturális megosztottság és demokrácia. A normatív és az empirikus politikatudomány érvei a közösségi autonómia kérdésébenpolitikatudomány2011
Vargha Jenő-László,

Szabó Krisztina-Gabriella
Klinikai pszichológia II. részpszichológia2011
Antal SándorA nyelvi kompetencia. Általános és magyar nyelvészet tanító- és óvodapedagógus-képzők számárairodalom, pedagógia2010
Baranyai Tünde Klára,

Tempfli Gabriella
Kooperatív módszerek bevezetésének lehetőségei matematika órákonmatematika2010
Csató Lehel,

Egri Edit
Bevezetés a deklaratív programozásbainformatika2010
Csató Lehel,

Egri Edit
A logikai és a funkcionális programozás alapjaiinformatika2010
Czire SzabolcsÚjszövetségi bevezetés interdiszciplináris megközelítésbenteológia2010
Dégi László CsabaA daganatos betegségek pszichoszociális elemzése. Elméleti bevezető segítőknekszociális munka2010
Ferenczi EnikőA mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítéseszociális munka2010
Fodorpataki László,

Papp Judit,

Bartha Csaba,

Keresztes Zsolt Gyula
Növényélettan és ökofiziológia laboratóriumi gyakorlatokbiológia2010
Kádek Tamás,

Robu Judit,

Várterész Magda
Matematikai logika példatármatematika2010
Kerekes Kinga,

Poór József
Humán erőforrás menedzsmentközgazdaságtudomány2010
Markó Bálint,

Ujvárosi Lujza,

László Zoltán
Gerinctelen állatismeret I. Az állati jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig. Gyakorlati könyv egyetemi és középiskolai használatrabiológia2010
Mezei Ildikó-Ilona,

Varga Csaba
Analitikus mértanmatematika2010
Muzsnay CsabaQuo vadis chemia et scientia? Merre tart a vegyészet és tudomány?kémia2010
Poszet Szilárd,

Pál Zoltán-Ferenc
A felszínformák ismeretének alapjai I.földrajz2010
Simon KárolyKenyerünk Java. A Java programozás alapjaiinformatika2010
Stark GabriellaÓvodapedagógia és játékmódszertanpedagógia2010
Szabó-Thalmeiner NoémiA pedagógiai kutatás alapjaipedagógia2010
Száfta Szende,

Tamás Ágnes
Az arany szava. A Verespatakért folytatott küzdelem kommunikációs kampányaiközigazgatástudomány2010
Szász Alpár ZoltánPártok és pártrendszerekpolitikatudomány2010
Szenik Ilona,

Péter Éva
Ének-zene módszertanzenetudomány2010
Albert-Lőrincz EnikőA drogfogyasztás prevenciója. Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlataszociológia2009
András SzilárdA matematika tanításamatematika2009
Bege AntalDiszkrét matematikamatematika2009
Czire SzabolcsA történeti Jézus. A kutatás múltja és jeleneteológia2009
Dávid-Kacsó ÁgnesÖrökbefogadás és nevelőszülőség a segítő szakember szemévelszociális munka2009
Demény PiroskaAnyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokbanpedagógia2009
Fodorpataki László,

Szigyártó Lídia
A növények ökofiziológiájának alapjaibiológia2009
Holló LászlóA világiak által “vezetett” egyházmegye. Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi jelentoségeteológia2009
Katona Gabriel, Majdik Kornélia

 
Reakció mechanizmuskémia2009
Kósa FerencSejtbiológia II.biológia2009
Kovács Csaba MiklósA világ mezőgazdaságának földrajzaföldrajz2009
Kovács SándorUnitárius Egyháztörténetteológia2009
Kovács Zoltán (szerk.)A kritikai gondolkodás fejlesztésepedagógia2009
Molnár János“Szebb vagy az ember fiainál”. Királyok és messiások Izrael történetében és költészetébenteológia2009
Nóda MózesLiturgika. Szentmise, zsolozsma, szentségek, keresztény szimbólumok (második, bővített kiadás)teológia2009
Orosz-Pál JózsefAlapfokú zeneelmélet óvodapedagógusok és tanítók ének-zene képzéséhezpadagógia2009
Papp JuditÁltalános mikrobiológia I.biológia2009
Pete István,

Volkán Ildikó Réka,

Fekete P.P. István
Pénzügyi számvitel munkafüzetgazdaságtudomány2009
Péter LászlóTP 5.0 Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatábanszociológia2009
Péter LillaBevezetés a pedagógiábapedagógia2009
Somogyi Ildikó-Mihaela,

András Szilárd
Numerikus analízismatematika2009
Szántó Csaba,

Şuteu Szöllősi István
Kriptográfiamatematika2009
Székely DénesJézus Krisztus az Úrteológia2009
Tóth SzilárdA történelemtanítás didaktikájatörténelem2009
Vargha Jenő-László,

Szabó Krisztina-Gabriella
Bevezetés a pszichoterápiák integratív szemléletébepszichológia2009
Vargha Jenő-László,

Szabó Krisztina-Gabriella
Klinikai pszichológia I. részpszichológia2009
Zsigmond AndreaSzínváltások. Esszék a színházról és környezetérőlszínháztudomány2009
Antal ImolaErőszak a párkapcsolatokbanszociológia2008
Antal SándorAnyanyelvi nevelés az alsó tagozatonpedagógia2008
Antal SándorSzemlélet- és stílusváltás a XIX. század végi rövidprózában. A stílustörténeti korszakolás esélyei az ezredfordulónirodalom2008
Bagoly-Simó PéterEmber és tér. Népességföldrajzi gyakorlatokföldrajz2008
Bagoly-Simó PéterFöldrajz tanártovábbképzoföldrajz2008
Barabási TündeA tanítói tudás összetevoi és fejlesztésük. Az elmélet és gyakorlat integrációja ma magyarországi és romániai magyar tanítóképzési rendszerbenpedagógia2008
Barabási TündeKommunikáció és tanulásszervezés az iskolábanpedagógia2008
Barabási TündeTanítástanulási és tanulástanítási alapismeretekpedagógia2008
Bege Antal238 válogatott számelméleti feladatmatematika2008
Bege AntalDifferenciálegyenletek. Gyakorlatok és feladatokmatematika2008
Berszán LídiaAlkonyidő. Szociális munka idős személyekkelszociális munka2008
Csató Lehel,

Bodó Zalán
Neurális hálók és a gépi tanulás módszereiinformatika2008
Dombay István,

Magyari-Sáska Zsolt,

László Péter Sándor
Ökoturizmusföldrajz2008
Dranik RékaSztereotípiák és előítéleteknéprajz2008
Fodorpataki László,

Szigyártó Lídia
A növények szaporodása és a mesterséges növényszaporítás biotechnológiai alkalmazásabiológia2008
Jitianu LiviuTheologische Studien: Ortodoxie aus katholischer Sicht (Teológiai tanulmányok: ortodoxia katolikus szemmel)teológia2008
Jitianu LiviuGrundlegung einer othodoxen Anthropologie aus ökumenischer Perspektive (Ortodox antropológiai kísérlet ökumenikus szemszögbol)teológia2008
Kádár MagorKampánykommunikáció. Kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhezkommunikációtudomány2008
Kovács ZoltánNeveléstudományi kérdések – 2. kötetpedagógia2008
Kovács ZoltánA lézerek működési alapjainak és a lézersugárzás alkalmazásainak tanításafizika2008
Kun Mária,

Péter István,

Gazsi Csaba
“Fától fáig – lélektől lélekig”: keresztyén pedagógiai pszichológiateológia2008
László AttilaKeltezés a régészetben. A radiókarbon kormeghatározástörténelem2008
Lázár Zsolt,

Lázár József,

Járai-Szabó Ferenc
Numerikus módszerek I.informatika2008
Lészai LehelÚjszövetségi Szentírásismeretteológia2008
Magyari-Sáska ZsoltTérinformatikai gyakorlatok raszteres adatmodelleninformatika2008
Marchis JuliannaAz informatika tanításának módszertanainformatika2008
Marchis JuliannaInformációs és kommunikációs technológiainformatika2008
Marcus AndreiAlgebramatematika2008
Marton JózsefAz erdélyi katolicizmus kilencven éve (1900–1990)teológia, történelem2008
Molnár JánosHéber nyelvtanteológia, nyelvészet2008
Nóda MózesA szentségek ünnepeteológia2008
Péter ÉvaReformátus gyülekezeti énekek az erdélyi írott és szájhagyományos forrásokbanzenetudomány2008
Péter LillaNeveléselméleti alapkérdésekpedagógia2008
Roth Mária,

Antal Imola, Dávid-Kacsó Ágnes,

Bodrogi Éva
Bevezetés a gyermekvédelembeszociális munka2008
Simon Alpár,

Karácsony János
Plazmafizikafizika2008
Soós AnnaBevezetés a valószínűségszámításbamatematika2008
Szabó BélaMenedzsment a szociális szférábanszociológia2008
Szabó Krisztina-Gabriella,

Vargha Jenő-László
Klinikai gyakorlatok. Támpontok az alkalmazott pszichológiáhozpszichológia2008
Szenkovits FerencMatematikai didaktikamatematika2008
Vincze MáriaEurópa gazdaságtana. Az európai gazdasági integráció elméleti és gyakorlati kérdéseigazdaságtudomány2008
Zamfir KorinnaA katolikus-protestáns viszony Erdélyben a 20. században. Az egyháztani párbeszéd recepciójának korlátaiteológia2008
Zamfir KorinnaÓszövetségi exegesisteológia2008
Albert-Lőrincz EnikőSalus satis: az egyén és a közösség egészségvédelmeszociológia2007
András Szilárd, Baricz ÁrpádStatisztika közgazdászoknakmatematika2007
Bakk MiklósVálasztási rendszerekpolitológia2007
Bartos-Elekes ZsomborBevezetés a térképészetbeföldrajz2007
Bege AntalRekurzív sorozatokkal kapcsolatos feladatokmatematika2007
Berszán LídiaA fogyatékos személyek társadalmi integrációjaszociális munka2007
Cseke PéterA magyar szociográfia erdélyi műhelyeiszociológia2007
Csörnyei Zoltán,

Kása Zoltán
Formális nyelvek és fordítóprogramokinformatika2007
Dombay IstvánA turizmus földrajzaföldrajz2007
Finta ZoltánMatematikai Analízis I.matematika2007
Finta ZoltánMatematikai Analízis II.matematika2007
Gábor CsillaDoctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Contextirodalomtudomány2007
Gurka-Balla IlonaA dokumentumok formai feltárása a könyvtárbankönyvtártudomány2007
Hatházi András AttilaImprovizáció és személyiségfejlesztésszínháztudomány2007
Holló LászlóIsten csodálatos üdvösségpedagógiája. Alapveto erkölcsteológiateológia2007
Ionescu ClaraAdatszerkezetekinformatika2007
Jitianu LiviuKrisztus, az Isten-ember. Krisztológiai tanulmányokteológia2007
Kádár MagorA média mint partner. Gyakorlati kézikönyv a médiával való kapcsolattartás módszereirőlkommunikációtudomány2007
Kiss Dénes IstvánGazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban. Faluszociológiai vázlatokszociológia2007
Kósa FerencSejtbiológia I.biológia2007
Kovács Zoltán (szerk.)Neveléstudományi kérdések. Szöveggyűjteménypedagógia2007
Mezei ElemérTöbbváltozós statisztika elmélete és gyakorlatastatisztika2007
Néda ZoltánFényre szabott fizika… vagy a speciális relativitás elméletefizika2007
Robu JuditAutomated Geometry Theorem Proving Solutions using the Theorema Systemmatematika2007
Ruff Laura-IldikóGeneration and Verification of Systolic Algorithmsmatematika2007
Szabó BélaSzociálpolitikaszociológia2007
Szakács Alexandru,

Gál Ágnes,

Silye Lóránd
Magyar–román–angol geológiai szótárföldrajz2007
Szenkovits FerencBevezetés a csillagászatbacsillagászat2007
Szenkovits Ferenc,

Makó Zoltán
Elméleti mechanika feladatokmatematika2007
Ujvárosi Lujza,

Markó Bálint
Gerinctelen állattan I. Az állati jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig. Rendszertani és morfológiai alapokbiológia2007
Zamfir KorinnaÖkumenikus teológiateológia2007
András Szilárd, Szilágyi ZsoltGeometria II.matematika2006
Bege Antal,

Kása Zoltán
Algoritmikus kombinatorika és számelméletmatematika2006
Benedek JózsefTerületfejlesztés és regionális fejlődésföldrajz2006
Berszán IstvánIrodalomelmélet – olvasásgyakorlatirodalomtudomány2006
Bódis JenőA szerves kémia alapjaikémia2006
Darvasi JenőAnalitikai mérőműszerek és mérési módszerek a modern UV-VIS spektrometriábankémia2006
Horváth IstvánKisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívákszociológia2006
Kis ErikaÁltalános állatszövettanbiológia2006
Kovács ZoltánA fizika és a kémia tanításapedagógia, fizika, kémia2006
Nagy Ágnes,

Györfy Lehel
Vállalkozások gazdasági- és pénzügyi elemzéseközgazdaságtudomány2006
Nagy EgonAz Európai Unió földrajzaföldrajz2006
Néda Árpád,

Sárközi Zsuzsa,

Járai-Szabó Ferenc,

Deák Róbert
Mechanika és hőtan laboratóriumi jegyzetfizika2006
Néda Zoltán,

Libál András,

Kovács Katalin
Elemi kvantummechanikafizika2006
Roth-Szamosközi Mária,

Antal Imola,

Dávid-Kacsó Ágnes,

Bodrogi Éva
Bevezetés a gyermekvédelembeszociális munka2006
Veres ValérDemográfia és népességszociológiaszociológia2006
Veress EmődRomán gazdasági jogjogtudomány2006
Soós AnnaA matematikai statisztika elemeimatematika2005