Gazdasági Tanácsadó Klub

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

Célcsoport: a BBTE KGTK magyar tagozatos hallgatói

Irányító / felelős: dr. Györfy Lehel, egyetemi adjunktus

Elérhetőség: www.gtk.ro, office@gtk.ro 
A Gazdasági tanácsadó Klub (GTK) 2008 márciusában alakult meg az addig működő Menedzsment szakkör átszervezésével.

A GTK fő célja, hogy hozzájáruljon a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos hallgatóinak egyetemi oktatáson kívüli szakmai fejlődéséhez úgy, hogy a tagok valós vagy a gyakorlathoz közel álló szituációkban tanulják meg alkalmazni az egyetem padjaiban elsajátítottakat.

A GTK alapvetően feladatorientált „edzésnek” tekinthető, lehetőség szerint a tagokkal egyeztetett programokkal és határidőkkel. A résztvevők két alapprogramban, a Menedzsment shadowing (munkanap egy menedzser mellett) és a Menedzsment consulting (esettanulmány és piaci jellegű feladatok) programokban vesznek részt, emellett esetenként a GTK szakmai profiljához kapcsolódó eseményeken, lehetőség szerint ezek szervezésében is tevékenykedve.

Leave a Reply