Fájlbeküldés

A 2016/2017-es tanévben a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet által lebonyolítóként meghirdetett pályázatok esetében az alábbi fájlfeltöltő felületen kell beküldeni azon mellékleteket, amelyről a pályázati felhívás nem írja elő a papír alapú beküldést.

Kérjük, mielőtt elkezdené a feltöltést, olvassa el figyelmesen az alábbi leírást:

A feltöltött dokumentumoknak összhangban kell lenniük a pályázat mellékletét képező mellékletösszesítővel (az excel tábla laponként kinyomtatva, papír alapon beküldendő a pályázattal). Fontos, hogy a mellékletösszesítőbe vezetett és a feltöltéskor megadott információk egyezzenek (pl: az összesítőben megadott fájlnéven fusson az adott feltöltött dokumentum).
A dokumentumokat egyenként, doc vagy pdf formátumban lehet feltölteni, dokumentumonként maximum 12 MB méretben, vagy tömörített mappában (kategóriánként, .zip, .rar formátumban).
Az elektronikusan csatolandó mellékleteket kategóriánként lehet feltölteni. Kategóriánként egyszerre 5 dokumentumot lehet feltölteni. Ha az adott kategóriában ötnél több dokumentumot szeretne feltölteni, ismételje meg a feltöltést az adott kategóriában annyiszor, ahányszor szükséges. A dokumentumokat tömörített mappában is feltöltheti.
A dokumentumok elnevezésekor az alábbi mintát kövesse: pályázó családneve_pályázó keresztneve_pályázati kategória_dokumentum elnevezése (pl: Kovacs_Peter_fiatal_oktato_konferencia_ETDK_2014)
A kategóriákat egyenként választhatja ki a menüből. A feltöltéssel kategóriánként haladjon. Az első négy mező kitöltése után válassza ki a kategóriát, amelyben feltölt (pl. szakmai önéletrajz, szakmai projektek), csatolja a dokumentumokat (browse gombbal), majd küldje be a kiválasztott dokumentumokat. Ezután töltse ki újra az első négy mezőt, válassza ki a következő kategóriát, töltse fel és küldje be az oda tartozó dokumentumokat. Ha valamely kategórában nem kíván feltölteni dokumentumot, ugorja át az adott kategóriát.

A választható melléklet-kategóriák az alábbiak (részletesebb leírást az adott pályázati felhívásban talál):

 • melléklet-összesítő – minden pályázati kategórában kötelezően feltöltendő dokumentum
 • szakmai önéletrajz – minden pályázati kategórában kötelezően feltöltendő dokumentum
 • pályázati kérelem megindoklása – részképzés és Soós Kálmán pályázat esetében kötelezően feltöltendő dokumentum
 • befogadó nyilatkozat – részképzés pályázat kategóriában kötelezően feltöltendő dokumentum
 • képzési oklevelek, törzskönyvi kivonatok – Soós Kálmán és fiatal oktatói pályázat esetében kötelezően feltöltendő dokumentum, minden oklevél (alap-, mesteri-, PhD szintű) és törzskönyv vagy helyettesítő dokumentum (igazolás) ebben a kategóriában töltendő fel
 • szakmai ajánlólevelek – fiatal oktatói és Soós Kálmán pályázat esetében kötelezően feltöltendő dokumentum
 • aktív hallgatói jogviszony, munkaviszony igazolás(ok) – minden pályázati kategóriában kötelezően feltöltendő dokumentum, részképzés pályázat esetében ebben a kategóriában kell feltölteni a taulmányi átlag igazolást is
 • tématerv, tanulmányi terv – részképzés és Soós Kálmán pályázati kategóriában kötelezően feltöltendő dokumentum (irányító tanár aláírásával, ha a pályázati kiírás ezt előírja, itt töltendő fel a csoportos részképzés esetében a komplex csoportos tanulmányi terv is)
 • állandó lakhelyet igazoló okmány – minden pályázati kategóriában kötelezően feltöltendő dokumentum
 • magyar nemzetiség igazolása – minden pályázati kategóriában kötelezően feltöltendő dokumentum
 • pályázati díj befizetésének igazolása – részképzés és Soós Kálmán pályázati kategóriában kötelezően feltöltendő dokumentum
 • publikációk – minden pályázati kategóriában feltölthető mellékletek (Minden, publikációs tevékenységet igazoló dokumentum ebben a kategórában kerül feltöltésre: szakkönyv, tanulmány, szerkesztés. Az egyes publikációk leírását a mellékletösszesítőben kell részletesen bemutatni: egyéni vagy társszerzős munka, referált / nem referált folyóiratban megjelent, stb.)
 • konferencia- és egyéb szakmai verseny részvétel – minden pályázati kategóriában feltölthető mellékletek (Minden, konferenciarészvételt igazoló dokumentum ebben a kategórában kerül feltöltésre: előadás, poszter stb. Az egyes tevékenységek leírását a mellékletösszesítőben kell részletesen bemutatni.)
 • művészeti tevékenységet igazoló dokumentumok – minden pályázati kategóriában feltölthető melléklet (Az egyes tevékenységek leírását a mellékletösszesítőben kell részletesen bemutatni.)
 • szakmai projektek – minden pályázati kategóriában feltölthető melléklet (Az egyes tevékenységek leírását a mellékletösszesítőben kell részletesen bemutatni.)
 • diákszervezeti tevékenység – részképzés pályázatok esetében feltölthető dokumentumok (Ide töltendő fel mind a diákszervezeti tagságot igazoló dokumentum, mind az egyes tevékenységigazolások.)
 • nyelvvizsga igazolás – részképzés pályázat esetében feltölthető dokumentum
 • egyéb dokumentum – bármely pályázati kategóriában használható kategória minden olyan dokumentum számára, amelyet a fent felsorolt kategóriák egyikébe sem tud besorolni (Kérjük, szükség esetén adjon meg részleteket a megjegyzés mezőben. A dokumentumokkal kapcsolatos információkat a mellékletösszesítővel is hangolja össze.)

Leave a Reply