Pro Philosophia Szakkollégium

Történelem és Filozófia Kar

Célcsoport: A szakkollégium elsősorban a filozófia szakról vár hallgatókat, de ugyanakkor nyitott más humán-, társadalom- vagy akár természettudományi szakok hallgatói felé, elsősorban a következő interdiszciplináris kutatási területeken: társadalom- és politikafilozófia, történelemfilozófia, alkalmazott etikák (gazdaságetika, környezetetika stb.), művészet- és irodalomfilozófia, a pszichológia és a kognitív tudományok filozófiája, a biológia filozófiája stb.

Irányító / felelős: dr. Szigeti Attila, egyetemi adjunktus

Elérhetőség: www.prophilosophia.ro

A Pro Philosophia Szakkollégiumot 2004-ben hozta létre a Pro Philosophia Alapítvány, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet ösztönzésére és támogatásával. A szakkollégiumi képzés célja (a láthatatlan kollégiumok hagyományával összhangban), hogy a felvételt nyert, kiemelkedő teljesítményű diákok számára olyan intézményi keretet és támogatást biztosítson, amely lehetővé teszi az elmélyült kutatást, az egyetemi oktatásban megszerzett tudás aktív kibővítését, illetve a diákközi szakmai kommunikáció és együttműködés fejlesztését. A szakkollégiumba évente hat–nyolc diák nyer felvételt, akik egy választott vezetőtanár (tutor) asszisztenciája mellett folytatnak kutatói tevékenységet, eredményeikről heti rendszerességgel beszámolnak tutoraiknak. Kötött tematika, amihez a diákoknak fel kellene zárkózniuk nincs, a diákok saját szűkebb érdeklődési területeiken dolgozhatnak, mindazonáltal kutatásaikról havi rendszerességgel kötelező módon be kell számolniuk kollégáik és a szakkollégium vezetője előtt, egy csoportos beszélgetés/vita keretében. A szakkollégiumba való felvételi során a folytonosság kiemelt szempontot képez, vagyis előnyt jelent, ha valaki már korábban is a szakkollégium tagja volt. Mindezzel a hosszú távú, megalapozott kutatást kívánja a szakkollégiumi rendszer támogatni. A szakkollégisták fele, a bejutási helyek sorrendjében ösztöndíjban részesül. A fentieken túl, a szakkollégistákkal szemben támasztott elvárás az, hogy részt vegyenek a Filozófus Napok keretében szervezett mini-konferencián és az ETDK-n.

Leave a Reply