Történelem Szakkollégium

Történelem és Filozófia Kar

Célcsoport: történelem és filozófia, politológia, bölcsészet, szociológia szakos hallgatók

Irányító / felelős: dr. Pál Judit, egyetemi docens; dr. Hunyadi Attila, egyetemi adjunktus

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán 2007 óta működik a Történelem Szakkollégium.

A történész, levéltáros, könyvtárszakos, illetve nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakos BA és MA hallgatók kutatási terv és interjú nyomán válnak a szakkollégium tagjaivá.

A szakkollégium célja, hogy a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen működő Történelem és Filozófia Kar történészhallgatóit bevezesse a tudományos munkálatokba, kutatásokba, biztos háttérként szolgáljon a diákok szakmai fejlődésében. A diákok a kollégium keretein belül a történelemtudomány több korszakával foglalkoznak, így helyet kap a középkor, újkor, valamint a jelenkor és nemzetközi kapcsolatok, valamint történelemelmélet, történetírással foglalkozó szakirány is.

A tagok képzése és támogatása mellett a Szakkollégium együttműködik a Történelem és Filozófia Kar magyar oktatóival, illetve több oktatói és kutatói csoporttal, szervezettel.

Leave a Reply