ImportDirect-KMEI Csoportos kutatási ösztöndíj

Beszámoló a KMEI Csoportos kutatási ösztöndíj keretében, az ImportDirect által támogatott projektekről.         

A 2020-2021 tanév során az ImportDirect támogatásával a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet kutatási ösztöndíja keretében négy interdiszciplináris projekt valósult meg. Olyan kreatív csoportos kutatási kutatási projekteket kívántunk támogatni, amelyek a szakmai teljesítményt és a széles értelemben vett társadalmi hasznosságot is megcélozzák, és amelyek a támogatás futamidején túl is működőképesek (fenntarthatók), éreztetik hatásukat.

A kivételes, járványügyi helyzet ellenére a csapatok rendkívüli odaadásról tettek tanúbizonyságot, értékes eredményekkel, médiában is népszerűsített tartalmakkal zárva a projekteket.  Az így elismerésben és támogatásban részesült négy projekt eredménye a XXIV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia záróünnepségen került bemutatásra:

https://www.facebook.com/etdkrh/videos/1114292652398964 .

Emellett a KMEI honlapján is megjelenítettük a kutatási ösztöndíjak beszámolóját: https://kmei.ro/importdirect-kmei-csoportos-kutatasi-osztondij/.

 

A TÁMOGATOTT PROJEKTEK

  1. Kántoresque. Kulturális hagyaték megörökítése generációk közötti térben

Az első támogatott projekt a Kántoresque. Kulturális hagyaték megörökítése generációk közötti térben nevet viseli. A projektben résztvevő csapatot a Láthatatlan Kollégium és a Spectator Média Szakkollégium hallgatói alkották.

A projekt célja ismertetni és népszerűsíteni Kántor Lajos munkásságát egy olyan felület létrehozásával, mely információk, felvételek, fotók, interjúk által mutatja be az irodalomtörténész, filológus, kritikus életét, elért eredményeinek jelentőségét.

Ennek eredményeképpen egy szemléltető honlap jött létre, mely átfogó képet nyújt Kántor Lajos életéről, munkásságáról: https://kantoresque.wordpress.com

A projektben résztvevők a következőképpen nyilatkoztak: ,,Célunk Kántor Lajos irodalomtörténész, filológus, kritikus kiemelkedően gazdag hagyatékának feltérképezése további kutatások előkészítésére a Láthatatlan Kollégium és a Spectator Média Kollégium diákjainak közös projektjeként. Kántor Lajos kiemelkedő szerepet vállalt a romániai rendszerváltás politikai és kulturális folyamataiban. 30 évvel a rendszerváltást követően a hagyatékkal való megismerkedés hozzásegítheti a rendszerváltás után született fiatalokat ahhoz, hogy konkrét szövegek, dokumentumok, levélanyagok, megfigyelési dossziék tanulmányozása révén szembesüljenek a történeti jelentőségű kulturális és társadalmi átalakulásokkal, korábbi nemzedékek életformájával és értékrendjével. A Láthatatlan Kollégium tagjai filológiai és oral history típusú módszertani megközelítésben Kántor Lajos munkásságát térképezik fel a szerző hagyatékát, levelezését tanulmányozva. Eredeti, járvány előtti terveink szerint a továbbiakban a Spectator Média Kollégium hallgatói forgattak volna dokumentumfilmet, amelyben megszólaltatják a hagyaték kutatóit és megjelenítik a Kántor Lajos után maradt örökséget, problematizálva annak generációközi szellemi integrálhatóságának kérdését. A kialakult helyzethez alkalmazkodva a csapat újratervezést követően közös megegyezés alapján arra a következtetésre jutott, hogy honlap formájában igyekszik egybefogni és bemutatni azt a változatos és sokrétű hagyatékot, amelyet Kántor Lajos hagyott maga után.’’(https://kantoresque.wordpress.com/projekt/)

 

  1. Az iskolai nyelvi hátrány

A projektben résztvevő csapatot a Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium hallgatói alkották.

A projekt célja a nyelvi hátrány iskolai keretekben kibontakozó feltérképezése/orvoslása, melynek pozitív kimenetele a feltevések szerint az lesz, hogy minél több erdélyi iskola szisztematikusan elkezd odafigyelni erre a problémára, és támogatja a gyerekek kommunikációs fejlődését úgy, hogy nem stigmatizálja azok nyelvhasználatát, hanem egy additív, azaz hozzáadó jellegű nyelvhasználati stratégiát követ. A projekt hasznosíthatósága évekre, évtizedekre terjed, egészen pontosan addig, ameddig az iskolai oktatás nem építi be ezeket a mindennapi munkájába. Ugyanis a nyelvi hátrányos helyzet jelensége biztosan nem fog eltűnni, hiszen a különböző nyelvi szocializációs folyamatok mindig különböző nyelvi viselkedési és beszélési elvárásokat fognak eredményezni. Ezért is lenne különösen hasznos odafigyelni rá, tudatosítani, és stratégiákat tanulni-tanítani az ilyen helyzetek kezelésére.

A kidolgozott anyagokat a csoport tagjai nyilvánosan elérhetővé fogják tenni mindazon iskolák és pedagógusok számára, akik az általunk felmért jelenségben érintettek vagy érintettek lehetnek. A kidolgozott anyagok elérhetőek lesznek a projekt futamidején túl is.

 

  1. Erdélyi középiskolások az online téren innen és túl

A projektben résztvevő csapatot a Max Weber Szakkollégium és a HR-Klub hallgatói alkották.

A kutatócsoport egy olyan, középiskolás-korúakat megcélzó felmérést készített, amelyben a résztvevőket a jelenlegi legégetőbb problémákról, társadalmi jelenségekről kérdezték. A kutatás online felületen készült, az internet- és a mobiltelefonhasználati szokásokat, ezek rizikóit, mint a függőségek, a FOMO jelenség vagy az online kortársbántalmazás kérdéskörét, valamint a környezetvédelmi kérdéseket, szokásokat járták körbe. A kutatás célja a középiskolások attitűdjeinek és a felsorolt jelenségekhez való viszonyulásának a megismerése, bemutatása és a kapott eredmények alapján prevenciós stratégiák kidolgozása, megoldási javaslatok készítése volt.

A jelenségek ismertek és meghatározóak a fiatalok mindennapjaiban, valamint a jelen helyzet (Covid-19) következtében egyre inkább aktualitást kapnak. Minderre rátevődik az is, hogy a mai tizenévesek az első olyan generáció, akik online küzdik végig az önmagában sem teljesen problémáktól mentek serdülőkort. Az internet, a közösségi média és annak árnyoldalai drámai változásokat okozott a fiatalok életében. Szülőként, pedagógusként így kiemelten fontos érzékenyíteni a fiatalokat, feltérképezni ezeket a veszélyeket. Jelen kutatás kiindulópontként szolgált érzékenyítő olvasmányok, programok kialakításában mind szülők, mint pegadódusok számára. Ugyanakkor a kutatás nem hagyta figyelmen kívül a környezeti problémákat sem, amire környezettudatosságra érzékenyítő programokat és javaslatokat fogalmazott meg.

 

  1. Egysejtűek dinamikájának hálózati modellezése

A projektben résztvevő csapatot a Fizika Szakkollégium hallgatói alkották.

A projekt célja a következőképpen foglalható össze: „Az orvostudomány kialakulóban lévő fegyelme az úgynevezett „biológia”, vagyis biológiai gyógyszerek használatán alapul. Ezek olyan kémiai elemek, amelyeket mikroorganizmusok állítanak elő, és amelyeket más kémiai eszközökkel nagyon nehéz megszerezni. A közelmúltban számos szervezet rekonstruálja a biokémiai hálózatot egy genom-skálán, amely tartalmazza az összes ismert metabolikus reakciót, amely az adott fenotípusban előfordul, és hozzá lehet férni, és meglehetősen leegyszerűsítve lehet különböző statisztikákat és számításokat készíteni.

A projekt eredményeképpen egy szemléltető weboldal jött létre, mely segítségével szerzői betekintést nyújtanak a szükséges informatikai eszközökbe és online forrásokba, hogy elindulhassanak egy olyan projektben, amely a teljes organizmusok metabolikus hálózatával és a biofarmáciai termékek előállításában betöltött szerepével kapcsolatos.”

A projekt eredménye szerint a mikroorganizmusok működése alapvető mozgatórugóinak és a különböző kémiai korlátok alkalmazásával történő szabályozása lehetőségeinek megértése segíthet a gyógyszergyártási folyamatok, a modern orvostudomány optimalizálásában, sőt közelebb kerülhet a létezésünk alapjainak megértéséhez.

Munkájuk során létrehoztak egy didaktikai weboldalt is: https://atom.ubbcluj.ro/kmei-importdirect/index.html. A következő linken a projekt bemutatása tekinthető meg, mely az elért eredmények rövid összefoglalóját tartalmazza:

https://docs.google.com/presentation/d/1MgOS7fZF5UGZ5btHJWoQ87vklmuhpQFECX2xluTn-ao/edit?usp=sharing

Leave a Reply