Fiatal egyetemi oktatói ösztöndíj 2022/2023 – pályázati felhívás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2022/2023-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Pályázhat minden olyan, 2022. szeptember 1. napjáig (0.00 óra) 38. életévét be nem töltött román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2022/2023-as tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben.

A román állampolgárságú fiatal oktatók részére 34 ösztöndíj, ebből

a) legfeljebb 20 ösztöndíj

  • a gazdasági (közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem, menedzsment, marketing);
  • az informatikai;
  • a műszaki (számítástechnika, vegyészmérnök, építőmérnök, villamosmérnök, anyagmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, rendszermérnök, mérnöki menedzsment, villamosmérnök, élelmiszer-ipari mérnök, mechatronika, alkalmazott mérnöki tudományok, kertészmérnök, biotechnológiák);
  • az orvos és gyógyszerészeti képzési területen dolgozó fiatal oktatók részére; valamint

b) legfeljebb 14 ösztöndíj minden más – az a) pontban nem felsorolt – képzési területen dolgozó fiatal oktató részére.


Pályázni a https://palyazat.tpf.hu/ oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely a pályázó két pályázati kategóriában is nyújt be
pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó –
adatlapot, mellékleteit és nyilatkozatait is be kell nyújtania!

A támogatási igény benyújtásához szükséges, a pontosan kitöltött pályázati elektronikus adatlap
(A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a
hozzátartozó nyilatkozattal (Nyilatkozat) együtt. Az elektronikus adatlapból letölthető
Nyilatkozatot keltezéssel és aláírással ellátva, szkennelve fel kell tölteni az elektronikus
adatlapba. A Nyilatkozat eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak
postázniuk kell a TKA 1438 Budapest 70, Pf. 508. postafiók címére.


A pályázatok beadásának határideje:

A pályázat sikeres benyújtása érdekében a pályázati adatlap elektronikus beadásának és papír alapon csatolandó dokumentumok postára adásának, vagy személyes beadásának határideje:

2023. április 17. 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

  • a beadási határidő az elektronikus pályázati adatlap beadásának, illetve a papír alapon kért dokumentumok postára adásának (postai bélyegző dátuma) és személyes beadásának időpontját is jelenti;
  • pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A nyertes pályázat papíralapú dokumentumait személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Románia
Kolozsvár, Farkas/Mihail Kogălniceanu u. 4/9, 400084

A teljes körű pályázati kiírás itt megtekinthető és a részletes pályázati felhívás a következő oldalon olvasható.