Federația Universitară Maghiară din Cluj

În data de 20 ianuarie 2004, în urma mai multor tratative s-a înfiinţat Federaţia Universitară Maghiară din Cluj-Napoca (FUMC) ca federaţie a instituţiilor care funcţionează pe lângă anumite specializări din învăţământul universitar de stat în limba maghiară din Cluj-Napoca, adică pe lângă Universitatea Babeş-Bolyai.
Federaţia este deschisă spre afiliere şi altor organizaţii profesionale care acceptă statutul FUMC.

Federaţia are caracter ştiinţific şi educaţional, iar fondatorii ş-au propus următoarele obiective strategice:

1. Îmbunătăţirea condiţiilor necesare studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi personalului didactic maghiar din universităţile de stat din Cluj în vederea progresului profesional, a cercetărilor ştiinţifice.
2. Crearea cadrului legal şi de colaborare pentru instituţiile maghiare care funcţionează pe lângă facultăţile maghiare din Cluj, reprezentarea, impunerea intereselor acestora.
3. Sprijinirea, dezvoltarea infrastructurii învăţământului superior maghiar din Transilvania.
4. Instituţionalizarea comunicării ştiinţifice dintre diferitele specializări şi instituţii de fond.

Obiectivele practice, activităţile propuse ale Federaţiei Universitare sunt următoarele: sprijinirea reţelelor de colegii profesionale care asigură formarea elitelor profesionale, sprijinirea formelor de colaborare profesori-studenţi, organizarea programelor tutoriale, sprijinirea organizării de programe profesor-invitat, organizarea şi sprijinirea programelor de cercetare, organizarea de conferinţe, comunicări ştiinţifice, ateliere etc. în vederea dezvoltării activităţilor ştiinţifice. Ne propunem medierea unor burse de studiu şi de cercetare, premii, suplinirea de salarii şi alte alocaţii, subvenţii în colaborare cu alte asociaţii, instituţii în vederea atingerii unui nivel avansat în activitatea ştiinţifică şi educaţională.
O altă sarcină importantă este publicarea în ţară şi în străinătate a rezultatelor cercetării şi învăţământului universitar maghiar din Cluj-Napoca, ameliorarea condiţiilor de trai ale cadrelor didactice universitare, inclusiv construirea internatelor pentru studenţi şi finanţarea programelor de apartamente pentru profesori invitaţi care au funcţionat până acum; punerea în funcţiune a unei edituri ştiinţifice maghiare, finanţarea publicării unor reviste, cărţi, documentaţii de specialitate, sprijinirea accesului la reviste electronice, stabilirea unor legături cu organizaţii, asociaţii similare din ţară şi străinătate, realizarea unor programe de schimb de studenţi şi profesori între universităţi, sprijinirea participării la conferinţe, facilitarea accesului la surse de informaţii profesionale (cărţi, reviste tipărite şi electronice), sprijinirea înfiinţării altor instituţii, organizaţii de fond pe lângă facultăţi, catedre date.
FUMC consideră o sarcină importantă reprezentarea intereselor grupurilor profesionale-ştiinţifice care funcţionează în cadrul, respectiv în fondul învăţământului universitar în limba maghiară din Cluj, respectiv menţinerea de contacte cu ministerul educaţiei, forurile ştiinţifice, alte universităţi.
Conducerea operativă a Federaţiei Universitare este asigurată de un Consiliu Director, iar coordonarea ştiinţifico-culturală de Consiliul Ştiinţific. Pe lângă reprezentanţii domeniilor asociate din CS, am invitat şi cadre didactice universitare de la facultăţi de unde nu am avut ca asociat nici o instituţie de fond maghiară cu personalitate juridică independentă, însă profesorii consideră că obiectivele noastre trebuie sprijinite şi cred că colaborarea este importantă.

Conducătorii FUMC:

dr. Szabó Árpád Töhötöm director

dr. Soós Anna preşedinte

Leave a Reply