Contact

Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca

Cod fiscal: 16747585
Număr de înregistrare: 8203/2004
Cont Bancar: BCR RO35 RNCB 0106 0265 7512 0001 (RON)
Sediul: str. Tipografiei nr. 12., 400101 Cluj-Napoca
Adresa de contact: str. M. Kogălniceanu nr. 4/9., 400084 Cluj-Napoca