Workshop internaţional interdisciplinar „Cultură şi natură în Transilvania: trecut şi viitor”

Federația Universitară Maghiară din Cluj (FUMC – KMEI) implementează proiectul intitulat “Cultură şi natură în Transilvania: trecut şi viitor”, proiect prin care se pun bazele unui grup de cercetare transdisciplinară şi transnaţională care studiază patrimoniul cultural şi natural al regiunii sud-vest a județului Sălaj, prin folosirea metodologiilor complexe ale ecologiei, istoriei artei, arheologiei, antropologiei culturale şi vizuale. Proiectul se încadrează în obiectivele Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin Granturi SEE, fiind implementat în parteneriat cu Muzeul Universității din Bergen și cu Asociația Nordică de Film Antropologic. Între 22 şi 24 aprilie în cadrul proiectului s-a organizat workshopul ştiinţific interdisciplinar pe tematica interacţiunilor dintre om şi natură, relaţiile dintre patrimoniul cultural şi natural şi despre vulnerabilitatea şi sustenabilitatea valorilor tradiţionale culturale şi ecologice. Participanţii din ţară (Cluj-Napoca, București, Târgu Mureș, Satu Mare) şi din străinătate (Norvegia, Marea Britanie, Germania, Ungaria) au acoperit teme legate de biodiversitate, antropologie culturală (şi antropologie vizuală), arheologie şi istoria artei: patrimoniu şi film, restaurarea clădirilor de valoare istorică, rezultate arheologice şi patrimonializare, fânul şi cunoştinţe ecologice locale, muzee locale, interacţiune între urşi şi oameni, hoteluri pentru insecte, fenomene religioase etc. Fiecare prezentare a fost urmată de discuţii vii. În ultima zi a workshopului participanţii au vizitat regiunea studiată în cadrul proiectului. Conform reacţiilor primite de la participanţi workshopul a fost un mare succes, mai ales din punctul de vedere al interdisciplinarităţii.