Pályázat fiatal oktatók számára

Az emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2012/2013-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Pályázhat minden olyan, 2012. július 1. napján a 36. életévét be nem töltött román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken a gazdasági, az informatikai, a műszaki, az orvos és gyógyszerészeti tudományterületek valamelyikén főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik és órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. december 13., 12.00 óra.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

400162 Cluj-Napoca, Str. Croitorilor. Nr. 15.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető ugyanitt), valamint a szerződésről.

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

400162 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Mikes / Croitorilor u. 15.

Tel.: +40-264-430611, +40-753-094945

E-mail: office@kmei.ro

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Leave a Reply