Kommunikáció-, Média- és Fogyasztáskutatás Szakkollégium

(korábbi Politikai Marketing Szakkollégium)

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi és Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karok

Célcsoport: kommunikáció szakos hallgatók

Irányító / felelős: dr. Keszeg Anna, egyetemi adjunktus

Elérhetőség: http://www.bbte-kommunikacio.ro/kommunikacio-,-media-es-fogyasztaskutatas-szakkollegium/ 

A szakkollégium a Politikai Marketing Szakkollégium utóda 2012 februárjától.
A kommunikációkutatás területén, mint általában azokon a tudományterületeken, ahol az egyetemen szerzett tudás alkalmazhatóságával kapcsolatosan erősebbek az elvárások, mint más, klasszikus kutatási infrastruktúrával, tudománytörténeti szempontok motiválta projektekben gondolkodó tudományterületek esetében, az egyetemi képzés kevés lehetőséget nyújt arra, hogy a tudományterület nagyhatású elméleti megközelítéseit, tudományepisztemológiai szempontból innovatív kutatásait megbeszéljük és feldolgozzuk a diákokkal. A szakkollégium célja ennek a hiánynak a pótlása főként a jelzett három szegmensre (kommunikáció-, média- és fogyasztáskutatás) való tekintettel, de a társadalomtudományok egyéb ágazatai felé is orientálódva.

A szakkollégiumi tevékenység szakszövegolvasásból, szakszövegértelmezésből és -feldolgozásból áll. Ezt egészíti ki a kutatástervezés, kutatási témák megvitatása.

Leave a Reply