Pósta Béla Szakkollégium

Történelem és Filozófia Kar

Célcsoport: történelem, néprajz vagy filológia szakokon tanuló, régészet és ókortörténet vagy műemlékvédelem iránt érdeklődő hallgatók

Irányító / felelős: Szabó Csaba, doktorandusz

Elérhetőség: www.postabela.ro 

A Pósta Béla Szakkollégium 2005-ben alakult. A romániai magyar régészképzés utánpotló műhelyeként működik. A szakkollégiumi kutatói programban másod-, harmad-, negyedéves vagy mesteri szakos egyetemi hallgatók vehetnek részt. Az évente felvételt nyert egyetemi hallgatók létszáma 8–10. A szakkollégisták ösztöndíjban részesülnek. A két félév során a kutatói program mellett – a szakkollégium évente változó programjának megfelelően –, speciális előadásokat hallgathatnak és gyakorlati órákon vesznek részt megismerkedve a régészeti kutatások alkalmával használt fajlagos számítógépes ismeretekkel is (régészeti rajz, anyagismeret, statisztika, adatbázis és képkezelés stb.). Az oktatást az egyetem tanárai és romániai és magyarországi vendégtanárok biztosítják. A Pósta Béla Szakkollégium specifikumának megfelelően a szakkollégisták terepgyakorlatokon, szakmai konferenciákon és tanulmányi kiránduláson vesznek részt.

A szakköri kutatói munka a tutor–diák együttműködésen alapul. A készülő dolgozatokat tudományos előadás (kutatói beszámoló) jelentés formájában különböző szakmai fórumokon mutatják be (TDK, házi konferencia, stb.).

Leave a Reply