Pro Musica Szakkollégium

Református Tanárképző Kar

Célcsoport: A szakkollégium hallgatói lehetnek azok a diákok, akik magas szintű kottaolvasási készséggel rendelkeznek; akiknek kiművelt énekhangjuk van; akiknek van már tapasztalatuk a tudományos kutatásban (a zenetudomány területén), alapszintű hangszertudással rendelkeznek.

Irányító / felelős: dr. Péter Éva, dr. Fekete Miklós

A Pro Musica Szakkollégium 2012 őszén alakult meg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedő képességű hallgatók tevékenységét.

A szakkollégium egy olyan szakmai műhely, mely biztosítja a zeneileg magasan képzett diákok továbbfejlődését több területen. A kutatási tevékenység mellett biztosítani szeretnénk a legtehetségesebb diákok számára a szakmai bemutatkozás, megmérettetés lehetőségét egyéni vagy csoportos, hangszeres vagy vokális formációknak szervezett hangversenyek, hangversenykörutak keretében, Kolozsváron és Erdély más városaiban egyaránt. Célunk, hogy ne csak szakmailag jól képzett fiatalokat bocsássunk ki a munkaerőpiac és a társadalmi élet színpadára, hanem olyan szuverén egyéniségek képzését segítsük elő, akik később saját környezetük formálóiként hitelesen képviseljék egyetemünk, az erdélyi zene és szakkollégiumunk értékeit, hozzájárulva ezzel a civil szféra és a polgári kultúra fejlődéséhez a régióban.

A szakkollégium keretén belül lehetőségünk van arra, hogy az egyetem hallgatói közül kiválasszuk és összegyűjtsük mindazokat, akik tehetségük, szorgalmuk, motiváltságuk miatt kiemelkednek a többiek közül. Számukra minden erőnkből biztosítjuk mindazon feltételeket, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy képességeiket magas szintre fejleszthessék, személyiségüket kibontakoztathassák és így léphessenek ki az egyetem és a szakkollégium falai közül.

Tevékenységeink: egyéni kutatások tutorálása; hangversenyek, hangversenykörutak anyagi támogatása; szemináriumok, előadások megtartásának elősegítése.

Leave a Reply