MarkeTeam Szakkollégium

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

Célcsoport: a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának hallgatói

Irányító / felelős: dr. Alt Mónika Anetta, egyetemi adjunktus; drd. Pál Zsuzsa, egyetemi tanársegéd

Elérhetőség: www.marketeam.ro 

A MarkeTeam a kolozsvári BBTE KGTK-n tanuló hallgatókból álló csapat. A szakkollégium tevékenységének fő célja egy olyan marketing szakemberekből álló elit képzése, amely képes reális megoldásokat nyújtani vállalatok számára. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a szakkollégium három irányelv mentén szervezi meg a tevékenységeit. Az első irányelv a kapcsolatépítés marketing szakemberek és a tagok között és ennek jelenlegi és jövőbeli hasznosítása. A második ilyen tevékenységi irány az információ áramoltatása, amely magába foglalja mind a marketingelméleti és -gyakorlati tendenciák követését és elérhetővé tételét a tagok és az érdekeltek számára, mind pedig a marketinges álláslehetőségek közvetítését tagok és vállalatok között. Harmadik irányelvként a szakszerű és igényes marketing gyakorlat promoválása segít célunk elérésében.

A három irányelv követése és a célunk megvalósítása a következő tevékenységeken keresztül történik: zártkörű (tagoknak) továbbképzés és foglalkozások, marketingelméleti és vállalati kutatások, tanácsadás, a marketing iránt érdeklődőknek nyílt előadások, workshopok és rendezvények szervezése.

A MarkeTeam neve hűen tükrözi a tevékenységek természetét. A marketingelméleti és -gyakorlati tudás elmélyítése mellett fontos szerepet kap a „team” fejlődése is olyan szakmai és személyes kompetenciák fejlesztése által, mint csapatmunka, önbizalom, empátia, felelősség, vezetés, kommunikációs készség és nem utolsó sorban a kreativitás.

Leave a Reply