Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium

Bölcsészettudományi Kar

Célcsoport: másod- és harmadéves bölcsészhallgatók, illetve (nyelvészeti) magiszteri képzésben részt vevő hallgatók

Irányító / felelős: dr. Kádár Edit, egyetemi adjunktus

Elérhetőség: http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/marton-gyula-nyelveszeti-szakkollegium 

A Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium a nyelvészet iránt érdeklődő, az alapképzésben és a mesteri képzésben részt vevő hallgatók számára az egyetemi kereteken túl biztosít szakmai fórumot, képzést, kutatási lehetőséget. Tutoriális rendszerben működik, és ezt a Szakkollégiumi délutánok előadássorozata egészít ki. A Szakkollégium 2008-tól vesz fel hallgatókat, keretében és folyományaként eddig több szakdolgozat, magiszteri dolgozat és TDK-dolgozat született. A Szakkollégium távlati célja a szakmai utánpótlás kinevelése.

Leave a Reply