A KMEI-ről röviden

A kolozsvári állami magyar nyelvű felsőoktatás, jelesen a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának egyes szakjai mellett működő háttérintézmények szövetségeként 2004. január 20-án megalakult a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI).

A szövetség más szakterületek háttérintézményeinek megalakulása esetében számít azok társulására, amennyiben egyetértenek a kitűzött célokkal.

A Szövetség a következő stratégiai célok megvalósítása érdekében alakult:

  • A kolozsvári állami egyetemek magyar diákjai, magiszteri, doktori hallgatói és tanszemélyzete szakmai előmeneteléhez, tudományos kutatásaihoz szükséges feltételek javítása.
  • A kolozsvári állami egyetemek magyar háttérintézményei számára az együttműködési és jogi keret megteremtése, ezek érdekképviseletének, érdekérvényesítésének ellátása.
  • Az erdélyi magyar felsőoktatás infrastrukturális támogatása, fejlesztése, tanári lakások, diákkollégium létesítése.
  • A tudományos kommunikáció intézményesítése különböző szakok és háttérintézmények között.

E célok megvalósítására a román felsőoktatási költségvetési keretek között nincs lehetőség, és még hosszú ideig nem lesz akkora hazai pénzalap a romániai felsőoktatásra, amelynek keretéből a magyar tannyelvű felsőoktatás tudományos, infrastrukturális, oktatásszervezési és szociális gondjait kielégítő módon meg lehetne oldani. Annak érdekében, hogy a romániai magyar értelmiségi elit hosszú távon megmaradjon Erdélyben, és ezen belül Kolozsváron, a KMEI magyarországi és európai támogatások megszerzését tűzte ki célul, amelyeket a BBTE-n folyó magyar nyelvű oktatás színvonalának emelésére, önállóságának megerősítésére és az oktatási szolgáltatások bővítésére fordít.

A KMEI Tudományos Tanácsa döntésének értelmében nyilvános pályázati kiírással osztja el a különböző támogatásokat.

A legjelentősebb támogatásokat az alábbi programokra fordítjuk:

  • A BBTE magyar nyelvű mesteri programjainak támogatása
  • Tehetséggondozó szakkollégiumi programok működtetése, támogatása
  • Szakkollégiumi Központ épületének felépítése
  • Magyar nyelvű vendégtanár-programok támogatása
  • Magyar nyelvű egyetemi jegyzetek elkészítésének és kiadásának támogatása
  • Tudományos kutatómunka: kutatóhálózat működtetése, interdiszciplináris munkacsoportok fenntartása.

A KMEI vezetői:

dr. Soós Anna elnök

dr. Szabó Töhötöm igazgató

dr. Csató Lehel aligazgató

Leave a Reply