Magiszteri programok 2006/2007

Biológia és Geológia Kar Szárazföldi és vízi ökológia Sárkány-Kiss Endre
Földrajz Kar Fejlesztési erõforrás-gazdálkodás Benedek József
Történelem és Filozófia Kar Erdélyi magyar társadalom és kultúra Csucsuja István
Európai Tanulmányok Kar Komplex kultúrakutatás Magyari Vincze Enikõ
Bölcsésztudományi Kar Kanonizaciós strategiák Horváth Andor
Bölcsésztudományi Kar Irodalom és társadalom Egyed Emese
Matematika és Informatika Kar Számitógpes matematika Kása Zoltán
Matematika és Informatika Kar Informatikai modellek optimalizálása Kasa Zoltan
Kémia és Vegyészmérnöki Kar Korszerû technikák a kémiai szintézisben Majdik Kornélia
Közgazdaságtudományi és Üzletvezetési Kar A régió és vidék gazdaságtana és fejlesztési politikái Vincze Mária
Közgazdaságtudományi és Üzletvezetési Kar Vállalati Pénzügyek Constantin Tulai
Közgazdaságtudományi és Üzletvezetési Kar Termék Marketing Vorzsák Álmos
Szociológia és Szociálismunkás-képzõ Kar A közpolitikák szociológiai megalapozása Horváth István
Politika- és Közigazgatástudományi Kar Média-komm.a globalizáció korában Szabó Zsolt
Bölcsésztudományi Kar Néprajz Keszeg Vilmos
Bölcsésztudományi Kar Antropológiai nyelvészet Péntek János
Politika- és Közigazgatástudományi Kar Polilitikai képviselet és a kormányzás minõsége az etnikailag megosztott társadalmakban Bodó Barna
Történelem és Filozófia Kar A kommunikáció és az interkult. filozófiái Veress Károly
Református Tanárképzõ Kar Alkalmazott teológia – Pásztori pszichológia Molnár János
Szociológia és Szociálismunkás-képzõ Kar Mentálhigiéné Albert Lõrincz Enikõ
Református Tanárképzõ Kar Valláspedagógia – egyháztörténet Buzogány Dezsõ

Leave a Reply