Magiszteri programok 2007/2008

Biológia és Geológia: Szárazföldi és vízi ökológia — Sárkány-Kiss Endre
Bölcsésztudomány: Kanonizációs stratégiák/Irodalom és társadalom — Egyed Emese
Bölcsésztudomány: Néprajz — Keszeg Vilmos
Bölcsésztudomány: Antropológiai nyelvészet — Szilágyi Sándor
Földrajz: Fejlesztési erőforrás-gazdálkodás — Benedek József
Kémia és Vegyészmérnök: Korszerű technikák a kémiai szintézisben — Majdik Kornélia
Közgazdaságtudomány és Üzletvezetés: A régió és vidék gazdaságtana és fejlesztési politikák — Vincze Mária
Közgazdaságtudomány és Üzletvezetés: Vállalati Pénzügyek — Constantin Tulai
Közgazdaságtudomány és Üzletvezetés: Termék Marketing — Vorzsák Álmos
Matematika és Informatika: Számítógépes matematika — Márcus András
Matematika és Informatika: Informatikai modellek optimalizálása — Kása Zoltán
Politika- és Közigazgatástudomány: Médiakommunikáció a globalizáció korában — Szabó Zsolt
Politika- és Közigazgatástudomány: Politikai képviselet és a kormányzás… — Salat Levente—Bakk Miklós
Református Tanárképző: Alkalmazott teológia – Pásztori pszichológia — Molnár János
Református Tanárképző: Valláspedagógia – Egyháztörténet — Buzogány Dezső
Római Katolikus Teológia: Patrisztika – Márton József
Római Katolikus Teológia: Pásztorál pszichológia – Márton József
Történelem és Filozófia: Jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok — Csucsuja István
Történelem és Filozófia: A kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái — Veress Károly
Történelem és Filozófia: Kulturális örökségünk és kutatás — Kovács András
Szociológia és Szociális munka: A közpolitikák szociológiai megalapozása — Horváth István
Szociológia és Szociális munka: Komplex kultúrakutatás — Magyari Vincze Enikő
Szociológia és Szociális munka: Mentálhigiéné — Albert Lőrincz Enikő

Leave a Reply