Vendégtanár program 2007/2008-as tanév

Biológia–geológia:
• Prof. dr. Erdélyi Miklós – Általános genetika
• Dr. Hably Lilla – Ősnövénytan

Földrajz:
• Dr. Szabó György – Környezetföldrajz
• Dr. Bonta Imre – Meteorológiai előrejelzés
• Dr. Michalkó Gábor – Városturizmus

Biológia–geológia:
• Dr. Weiszburg Tamás – Kristálytan
• Dr. Hartai Éva – Rétegtan
• Dr. Wesztergom Viktor – Geofizika

Kémia és vegyészmérnöki:

• Dr. Poppé László – Biokatalízis
• Dr. Mezei Pál – Kémiai szerkezetek energetikája

Közgazdaság- és gazdálkodástudomány:
• Dr. Barancsuk János – Mikroökonomia
• Dr. Bélyácz Iván – Vállalati pénzügyek
• Dr. Bokros Lajos – Nemzetközi pénzügyek
• Dr. Heidrich Balázs – Cégmenedzsment

Matematika és Informatika:
• Dr. Illés Tibor – Operációkutatás
• Dr. Csörnyei Zoltán – Fordítóprogramok

Szociológia:
• Dr. Szántó Zoltán – Szervezetszociológia
• Dr. Letenyei László – Településkutatási módszerek
• Dr. Lengyel Szabolcs – Evolucionizmus
• Dr. Gábor Kálmán – Ifjúság és oktatáskutatás

Pszichológia és neveléstudomány:
• Dr. Pukánszky Béla – Pedagógia

Politológia, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány:
• Dr. Kósa László – XX. század történelme

Szociális Munka:
• Dr. Nyilas Mihály – Szociálpolitika
• Dr. Darvas Ágnes – Szociális munka marginális csoportokkal

Leave a Reply