Vendégtanár program 2008/2009-es tanév

1. Biológia és Geológia Kar

Ökológia

 • Márk-Nagy János – Környezetvédelmi jog

Geológia

 • Buócz Zoltán – Kitermelési módszerek
 • Császár Géza – Rétegtan
 • Hably Lilla – Paleobotanika és Palinológia
 • Horváth Mária – A negyedkor geológiája
 • Krézsek Csaba – Fácies analízis. Szénhidrogének
 • Kovács József – Hidrogeológia
 • Kovács Szilamér – Karbonátfácies Kőolajkutató Vállalat (Marosvásárhely)
 • Ozsvárt Péter – Parányőslénytan
 • Seresné Hartai Éva – Földtudományok története. Történeti földtan
 • Szakács Sándor – Általános geológia. Talajtan
 • Szakáll Sándor – Ásványtan
 • Tóth Erzsébet – Mérnökgeológia
 • Unger Zoltán – Készletszámítás meghatározása és megbecsülése
 • Valdman István – Teleptan. Fúrástan és bányászattan. Érckutató vállalat (Nagybánya)
 • Venczel Márton – Őslénytan. Paleoökológia. Nagyváradi Múzeum
 • Weiszburg Tamás – Drágakőtan
 • Wesztergom Viktor – Alkalmazott geofizika

2. Bölcsészettudományi Kar

Magyar irodalom

 • Bókay Antal – Bevezetés az irodalomelméletbe
 • Ferencz Győző – A 20. századi magyar irodalom története II
 • Jean-Luc Moreau – A magyar irodalom története
 • Kálmán C. György – A 20. századi magyar irodalom története II
 • Kecskeméti Gábor – A magyar irodalom története I
 • S. Varga Pál – A magyar irodalom története III

Magyar és Általános Nyelvészet

 • Cs. Nagy Lajos – Dialektológia
 • Heltai Pál – A fordítás elmélete és gyakorlata
 • Kontra Miklós – Pszicholingvisztika
 • Nagy L. János –Mai magyar nyelv
 • Papp Andrea – A fordítás elmélete és gyakorlata
 • Wacha Imre – Szövegtan

Etnológia–Néprajz

 • Bartha Elek – Kultúratipológia
 • Gagyi József – Vallásantropológia
 • Gazda Klára – Díszítőművészet
 • Kotics József – Történeti antropológia
 • Pávai István – Néprajzi archívumok szervezése
 • Vajda András – Írásszokások

3. Fizika Kar

Orvosi fizika

 • Bálint Zoltán – Biofizika

Műszaki fizika

 • Galuska László – Nukleáris medicina
 • Sólyom Jenő – Szilárd testfizika

4. Földrajz Kar

 • Berki Tibor – Turisztikai szolgáltatások menedzsmentje
 • Jakobi Ákos – Területfejlesztési stratégiák
 • Michalkó Gábor – Általános turizmusföldrajz
 • Nemes Nagy József – Területfejlesztési stratégiák
 • Tóth József – Bevezetés társadalomföldrajzba

5. Kémia és Vegyészmérnöki Kar

 • Kilar Ferenc – Bioanalitika
 • Novák Lajos – Szerves szintézistervezés
 • Poppe László – Enzimológia
 • Szabó Győző – Elektronmikroszkóp alkalmazások, biológiai alkalmazások
 • Záray Gyula – HPLC-s kromatográfiás módszerek

6. Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

 • Bíró Gáspár – A politikai elemzés módszertana
 • Füzi Izabella – Szemiotika
 • Milián Orsolya – Intermedialitás
 • Perlaky-Papp József – Reklámkommunikáció

7. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

 • Agárdi Irma – Értékesítés. Kis és nagykereskedelem
 • Bakucs Lajos Zoltán – Ökonometria
 • Barancsuk János – Gazdasági doktrínák. Mikroökonómia
 • Berács József – Üzleti stratégiák
 • Bessenyei István – Makroökonómia. Folyamatmenedzsment. Termelés menedzsment
 • Bokros Lajos – Államháztartás pénzügyei. Nemzetközi pénzügyek. Összehasonlító adótan és adóharmonizáció
 • Borgulya István –Mesterséges intelligencia
 • Csáki Csaba – Európa gazdaságtana
 • Darabos Ferenc – A turizmus gazdaságtana
 • Fojtik János – Nemzetközi marketing
 • Görög Mihály – Projekmenedzsment
 • Heidrich Balázs –Menedzsment. Szolgáltatás menedzsment
 • Horváth Gyula – A régió gazdaságtana és fejlesztési politikái
 • Kapronczai István – Európa gazdaságtana
 • Kocziszky György – Helymarketing. Területfejlesztési stratégiák
 • Korompai Attila – A környezet és a természeti erőforrások gazdaságtana
 • Kuti Mónika – Vállalati pénzügyi stratégiák
 • Péter Zsolt – Helymarketing
 • Poór József –Munkamenedzsment. Humánerőforrás menedzsment
 • Rappai Gábor – Ökonometria
 • Simon András –Makroökonómia
 • Szász János – Származtatott termékek árazása
 • Szerb László – Kisvállalati menedzsment
 • Szintay István – Stratégiai menedzsment
 • Tóthné Szita Klára – A környezet és a természeti erőforrások gazdaságtana
 • Udovecz Gábor – Európa gazdaságtana
 • Ulbert József – Vállalatértékelés
 • Varró Zoltán – Termelés menedzsment 2

8. Matematika és Informatika Kar

Informatika

 • Csirik János – Számítógépes grafika
 • Csörnyei Zoltán – Fordítóprogramok
 • Tóth Bálint – Sztochasztika

Matematika

 • Nagy Péter – Differenciálgeometria
 • Némethi András – Szingularitáselmélet
 • Simon Károly – Véletlen fraktálok

9. Református Tanárképző Kar

 • Bodó Sára – Valláspszichológia
 • Fazekas Sándor – A pasztorációs és diakóniai munka módszertana
 • Hézser Gábor – A pásztori pszichológia alapjai, irányzatai és gyakorlata
 • Maczelka Noémi – A hangszeres és vokális előadásmód stilisztikája
 • Marjovszki Tibor – Bibliai fogalmak a vallásoktatásban
 • Szabadi István – 16. századi teológiatörténet

10. Római Katolikus Teológiai Kar

 • Gál Endre – Biblikus Teológia
 • Steven Johnson – Pszichológia
 • Kránitz Mihály – Fundamentális Teológia
 • James McMahon – Pszichológia
 • Bernhard Uhde – Vallásfilozófia

11. Színház- és Televízió Kar

 • Fort Krisztina – Beszédtechnika
 • Györgyi Anna – Színészmesterség
 • Kiss Csaba – Dramaturgia, adaptáció
 • Nánay István – Másszínház Magyarországon
 • Szűcs Katalin – Színház és kritika

12. Szociológia és Szociális Munkás Kar

Szociológia

 • Gábor Kálmán – Ifjúságszociológia, Oktatáspolitikák I
 • Letenyei László – Településszociológia
 • Murányi István – Társadalmi átalakulás
 • Papp Attila – Nevelésszociológia
 • Pászka Imre –Magyar eszmetörténet
 • Szemerszki Mariann – Oktatáspolitikák szociológiai megalapozása

Szociális Munka

 • Burghardt Johan – Az emberi jogok európai védelme
 • Christel Michel – A szociális munka és törvényhozás
 • Jürgen Müller – Közösségfejlesztés és szociális munka
 • Szilágyi István – Krízisintervenció és egyéni terápiák
 • Túri Ferencz – Pszichopatológia és szociális munka
 • Oxenknecht Witzsch – Szociális jog és szociális etika

13. Történelem és Filozófia Kar

 • Benkő Elek – Középkori régészet
 • Borsodi Csaba – Digitalizáció
 • Cseh Valentin – A magyarság középkori története
 • Gyarmati György – A kommunizmus története
 • Jeszenszky Géza – Nemzetközi kapcsolatok szociológiája
 • Rozsnyai József – Egyetemes művészettörténet 19–20. század, Magyar művészettörténet
 • Romsics Ignác – A magyarság 20. századi története
 • Szögi László – Az információ menedzsmentje

Leave a Reply