Egyetemtörténeti Interdiszciplináris Kutatócsoport

A kolozsvári egyetem történetének kutatására szerveződő, társadalom-és intézménytörténészekből álló, több kolozsvári szak munkatársait, konzulenseit, szakembereit tömörítő interdiszciplináris munkacsoport azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az elhanyagolt és rendszerezetlen kolozsvári egyetemtörténeti kutatásokat mederbe tereli. Ugyan a korábbi kutatás is már igen érdekfeszítő és tetemes eredményeket halmozott fel, ezek két tekintetben nem érték el céljaikat: egyrészt nem vezettek rendszeres, szakmailag, a nemzetközi egyetemtörténet szempontjából is megfelelő, nívós szintézishez, másrészt meg eredményeik nem épültek bele sem a nemzetközi, sem pedig a román kutatásba és tudományos közéletbe.

A KMEI égisze alatt alakult és egyelőre minimális anyagi támogatással rendelkező kutatás hosszabb távon az egyetem intézménytörténetének különböző díszciplínák felől történő feldolgozására törekszik, de ugyanakkor célja egy olyan archívum megszervezése, amely a tárgyi emlékek (tárgyak, fotók stb.), dokumentumok, oral history típusú emlékezések összegyűjtése és rendszerezése révén szakmai mederbe tereli és a magyar, román, illetve nemzetközi tudományos vérkeringésbe beépíti az egyetem történetét. A már elvégzett, esetenként kitűnő kutatások hasznosítására a kutatócsoport bibliográfiai szintézist kezdeményez: ez bibliográfiai alapjait rakhatná le egy, az egyetem társadalomtörténetét elkészítő, az egyes tanszékek történetét rendszeresen bemutató összefoglalónak.

Leave a Reply