Számítógép-szimulációs munkacsoport

Manapság elterjedt kutatási módszer, hogy a természetben, illetve a társadalami életben felmerülo jelenségek megértésére számítógépes modellezést használjunk. A matematikusok és fizikusok által használt egyszeru alapmodellek, melyeknek analitikus megoldásai ismertek nem elégségesek a világ komplex jelenségeinek leírására. Az egyszeru modellek általánosításával, bonyolultabb modellek bevezetésével és ezeknek számítógépes tanulmányozásával számos fontos, régóta ismert és elméletileg még nem tisztázott jelenséget tudunk megközelíteni. A matematikusok, informatikusok és fizikusok aránylag jól ismerik ezen új modellezési és szimulációs módszereket. A napjainkban gyorsan fejlodo tudományágak területén (biológia, közgazdaságtan, szociológia stb…) ezen módszerek azonban kevésbé ismertek és alkalmazásuk nagy elorelépést biztosíthat.
Ezen munkacsoporton belül olyan interdiszciplináris beszélgetéseket és kutatásokat próbálunk motiválni, amelyek során a különbözo szakterületeken dolgozó kutatóink kölcsönösen tanulnak egymás feladataiból vagy módszereibol.
A diákoknak a termeszettudományoktól való eltávolodására próbálunk ugyanakkor ellenszert keresni azáltal, hogy nem szuk és specializált kutatási lehetoségeket biztosítunk a hallgatóink és doktoranduszaink számára, hanem egy tág, interdiszciplináris légkört, ahol mindenki megkaphatja a számára érdekes és motiváló feladatot.
Távlati célunk a témaban egy interdiszciplináris akkreditált kutatóintézetnek a kialakítása, amelyben posztdoktorális és kutatói állásokat létesítünk. Ezaltal lehetoséget szeretnénk teremteni a kiváló eredményekel végzo doktoranduszainknak az itthonmaradásra vagy hazatérésre.

A munkacsoport honlapja: http://atom.ubbcluj.ro/iszm/ 

Leave a Reply