Alkalmazott didaktika Szakkollégium

Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógiai és Alkalmazott Didaktika Intézet

Célcsoport: pszichológia szakos és neveléstudományokat hallgató diákok

Irányító / felelős: dr. Kovács Zoltán, egyetemi docens, BBTE, Kolozsvár

Elérhetőség: kovzoli7[kukac]yahoo.com

Az Alkalmazott didaktika szakkollégium 2006-ban alakult. Fő célkitűzése a tehetséges egyetemi hallgatóknak egyéni vagy csoportos oktatáskutatási lehetőséget biztosítani, a tudományos konferenciák dolgozatainak (ETDK), valamint a záróvizsga szakdolgozatának az elkészítéséhez segítséget nyújtani. Az 5-6 rendes tagon kívül a szakkollégiumnak pártoló tagjai is vannak. A volt szakkollégisták automatikusan pártoló tagnak számítanak.

A szakkollégium tevékenységi területei:

 • oktatáskutatás,
 • találkozások meghívott előadókkal, más szakkollégiumok képviselőivel,
 • konferenciák, tudományos ülésszakok, megbeszélések szervezése,
 • tanulmányutak, látogatások szervezése,
 • kiadványokban szereplés.

Az eddigi kutatások témáiból: Számítógépes oktatóprogramok készítése fizikából és kémiából, a programok eredményességének vizsgálata; A fejlesztő értékelés eredményességének vizsgálata tanulók transzferhányados-értékének követésével; A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése általános iskolás tanulóknál; A biológiai evolúció ismereteinek alakulása az új tanügyi rendelkezések alapján; A tanulási stílus javítása személyre szóló fejlesztéssel általános iskolás tanulóknál; Az olvasás/írás képességének fejlesztése enyhe, vagy középsúlyos értelmi akadályozottaknál; Rajzolás és színezés mint fejlesztő eszköz a tanulászavarokkal küzdő gyermekek fejlesztésében; A kommunikációs készség fejlesztése óvódáskorban.

A 2012-2013-as év kutatási témái:

 • Elemi osztályos tanuló felzárkóztató fejlesztése
 • Erdélyi középiskolások ismeretei az EU országainak turisztikai lehetőségeiről
 • EU országok középiskolásainak ismeretei Erdélyi turisztikai lehetőségeiről
 • A kémia iránti érdeklődés és a vegyészi pálya vonzása végzős tanulók esetében
 • Matematika feladatok nehézségi fokának vizsgálata
 • Egyetemi hallgatók tanulási szokásainak összehasonlító vizsgálata

 

Leave a Reply