Cholnoky Jenő Földrajz Szakkollégium

Földrajz Kar

Célcsoport: földrajz, területfejlesztés, turizmusföldrajz, turizmus és területfejlesztés szakos hallgatók

Irányító / felelős: dr. Gál Andrea, egyetemi adjunktus

Elérhetőség: www.cholnoky.ro, gal.andi@yahoo.com

A Cholnoky Jenő Szakkollégium 2007 óta működik a BBTE Földrajz Karán, jelen pillanatban 6 munkacsoporttal. Fő célkitűzése összefűzni a kutatni vagy szakmai alkotást kívánó diákokat a segítőkész irányító tanárokkal, fejleszteni a kutatásokban résztvevő hallgatók képességeit, hozzásegíteni őket a magasabb szakmai eredmények eléréséhez, illetve a munkaerő- és szolgáltató piacon való helytállásukat.

A szakkollégium igyekszik közös tanár-diák kutatásokat kezdeményezni, publikálási lehetőséget biztosítani, a szakmai fórumokon való bemutatás lehetőségeit kitárni. A kutatásokat megpróbáljuk elősegíteni költség- és eszköztámogatások révén, az eredményes munkát pedig ösztöndíjjal jutalmazni.

Témák szerinti tevékenységek:

  1. A Székelyföldi Ásványvíz Kataszter munkacsoport 11 éve igyekszik közelebbről megismerni Székelyföld és Erdély ásványvizeit és ezeket az érdeklődők elé tárni. A 2015-ben megújult csapattal a kirulyfürdői, kászoni és gyimesi ásványvizeket vizsgáltuk, amelyek közzététele folyamatosan zajlik a http://www.borviz.org/ weboldalon.

A Székelyföldi Ásványvíz Kataszter egy folyamatosan bővülő adatbázis, amely elsősorban székelyföldi ásványvizeket listáz, ez által más tudományterületek segítségére lehet részletesebb kutatások elvégzése érdekében.

A földrajzos szemszögű vizsgálódás elsődleges értéke a nehezen megközelíthető, illetve elfeledett források felkeresésében és helyzetleírásában van.

Témafelelős: dr. Czellecz Boglárka

  1. Térképtár: A szakkollégium feladata a mintegy 6500 régi térképből álló kolozsvári Cholnoky Jenő Térképtár működtetése: a gyűjtemény katalogizálása, digitalizálása, webes közzététele, tanulmányok írása, kiállítások szervezése stb. A csoport honlapja (letölthető térképekkel és tanulmányokkal): https://hagyatek.cholnoky.ro/terkeptar/szakkollegium/

Témafelelős: Bartos-Elekes Zsombor egyetemi docens

  1. Fényképtár: A szakkollégium feladata a mintegy 3000 kasírozott fénykép feldolgozása, digitalizálása, a régi fényképekből álló kolozsvári Cholnoky Jenő Fényképtár működtetése.

Témafelelős: Imecs Zoltán egyetemi docens

  1. Geomorfológiai folyamatok hegyvidéken-dombvidéken szakkollégiumi csoport elsősorban az időszakos vízfolyások által létrehozott domborzat ki- és átalakulásának vizsgálatával foglalkozik. A vonalas eróziós formák fejlődését – a közvetlen terepi felmérések mellett – drónnal készült felvételek térfotogrammetriai feldolgozása útján előállított digitális domborzatmodell segítségével elemezzük és értékeljük. A természetes körülmények között létrejött domborzati formák mellett nagy figyelmet szentelünk a járművek által spontánul (és illegálisan) létrehozott utak időszakos vízfolyások általi fejlődésének is. Ezen kívül bármivel szívesen foglalkozunk, ami geomorfológia.

Témafelelősök: Gál Andrea, Poszet Szilárd

  1. A Turizmus történet szakkollégium munkacsoportja három fő kutatási témakörben (1. Hegyvidéki turistaösvények és menedékházak kialakulása, múltja és jövőképe, működési feltételei, lehetőségei, 2. Az erdélyi kastélyok, kúriák rehabilitációs lehetőségei, újszerű értékesítési módozatai a turizmusiparban, 3. Korábban jól működő fürdőtelepek feltárása, korabeli hasznosítása, az általuk ismertté vált települések, régiók esetleges jövőbeni értékesítési lehetőségei) érdekelt hallgatókkal kutató illetve terepmunkákat végez, különböző megoldásokat keres ezen elfeledett egységek jövőbeni felvirágoztatása érdekében, valamint mindezen eredményeket tanulmányok, cikkek, tudományos diákköri konferenciák keretén belül bemutatott szakdolgozatok formájában hozzuk nyilvánosságra. A jövőben is ezt a munkát szeretnénk folytatni, az eddig kialakult csapatunk mindhárom témakörben végez kutatásokat, levéltári illetve terepmunkát egyaránt igénybe vevő tevékenységben fejtik ki munkájukat.

Témafelelős: Máthé András, egyetemi adjunktus

  1. Teleki Pál – területfejlesztés, geopolitika és geoökonómia szakkollégium: célja biztonságpolitikai kutatások kezdeményezése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzetének, történeti előzményeinek vizsgálata, gazdasági és demográfiai kockázati tényezők elemzése, ilyen irányú publikációk előkészítése és közös megjelentetése. Cél továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos minőségi képzés és kutatás biztosítása, neves hazai és külföldi előadók meghívásával, terepvizsgálatokat könyvtárral összekapcsoló, külföldi dokumentációs tartózkodást is lehetővé tevő kreatív keretek között.

Témafelelősök: Benedek József, Nagy Egon, Lakatos Artur

 

Leave a Reply