Láthatatlan Kollégium

Bölcsészettudományi Kar

Célcsoport: A műhely tagjai az említett kar Magyar Irodalomtudományi Tanszékének oktatói, kollégistái pedig a BBTE-n alap- és mesterképzésben részt vevő, főként (de nem kizárólag!) magyar szakos, kiemelkedő tehetségű hallgatói közül kerülnek ki. A Kollégium szívesen várja az irodalom, irodalomtudomány iránt érdeklődő például filozófia, kommunikáció és közkapcsolatok, néprajz, újságírás, teatrológia vagy történelem képzésben részt vevő hallgatók jelentkezését.

Irányító / felelős: Deák Zsuzsánna, doktorandusz; Nagy Anna, programmenedzser, doktorandusz

Elérhetőség: https://goo.gl/7XgBkB

A Láthatatlan Kollégium a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Magyar Irodalomtudományi Tanszék 1993 óta fennálló, 2000 óta jogi személyiséggel rendelkező háttérintézménye, szakkollégiuma.

A Kollégium megalakulásakor feladatul tűzte ki, hogy lehetőséget teremtsen kiváló képességű diákok számára az egyre inkább a tömegoktatás felé hajló egyetemi képzés hivatalos keretein túli egyéni és kiscsoportos, tutori irányítással végzett irodalomtudományi kutatómunkára, illetve a hallgatók személyre szabott fejlesztésére.

A Kollégium munkáját tanév közben kéthetente sorra kerülő kiscsoportos műhelyfoglalkozások, illetve tutori irányítással végzett egyéni kutatómunka teszi ki. Az Irodalomtudományi Tanszék tagjai közül vállalkozó tutorok különböző, saját kutatásaikhoz kapcsolódó kiscsoportos tevékenységeket ajánlanak, amelyek közül a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően választanak.

A hallgatók a foglalkozásokon való részvétel mellett részt vesznek a Kollégium által szervezett irodalmi és kulturális rendezvények bonyolításában, szervezésében (szakkollégiumi nyíltestek, könyvbemutatók, irodalmi kerekasztal-beszélgetések, író-olvasó találkozók, tudományos konferenciák stb.), dolgozatokat mutatnak be a tudományos diákköri konferenciákon, rendszeresen publikálnak.

A rendszeres foglalkozások mellett egy-egy hétvégén, illetve a nyári vakáció idején a szakkollégiumi munka intenzív két-három napos vagy akár egy-két hetes intenzív tréningekkel, táborokkal egészül ki, amely a csapatépítésre, illetve a kreatív képességek fejlesztésére is hangsúlyt fektet.

Leave a Reply