Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium

Bölcsészettudományi Kar

Célcsoport: alapképzésben, illetve magiszteri képzésben részt vevő bölcsészhallgatók

Irányító / felelős: drd. Dimény Hajnalka, egyetemi tanársegéd

Elérhetőség: http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/marton-gyula-nyelveszeti-szakkollegium

A Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium a nyelvészet iránt érdeklődő, az alapképzésben és a mesteri képzésben részt vevő hallgatók számára az egyetemi kereteken túl biztosít szakmai fórumot, képzést, kutatási lehetőséget. Tutoriális rendszerben működik, ezt pedig a Szakkollégiumi délutánok előadásai és műhelyfoglalkozásai egészítik ki. A műhelyfoglalkozásokon a hallgatók olyan nyelvészeti kérdésekkel foglalkozhatnak, amelyekre az egyetemi órák keretében nem kerül sor. A Szakkollégium 2008-tól vesz fel hallgatókat, keretében és folyományaként eddig több szakdolgozat, magiszteri dolgozat és TDK-dolgozat született. A Szakkollégium távlati célja a szakmai utánpótlás kinevelése.

Leave a Reply