Fiatal egyetemi oktatói ösztöndíj 2018/2019 – pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2018/2019-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Pályázhat minden olyan, 2018. szeptember 1. napján a 38. életévét be nem töltött román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2018/2019-es tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken. Idén román állampolgárságú fiatal oktatók részére 34 ösztöndíj osztható ki.

Ebből 20 ösztöndíj: a) a gazdasági (közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem,
menedzsment, marketing);
– az informatikai;
– a műszaki (számítástechnika, vegyészmérnök, építőmérnök, villamosmérnök, anyagmérnök,
gépészmérnök, környezetmérnök, rendszermérnök, mérnöki menedzsment, villamosmérnök,
élelmiszer-ipari mérnök, mechatronika, alkalmazott mérnöki tudományok, kertészmérnök,
biotechnológiák);
– az orvos és gyógyszerészeti
képzési területen dolgozó fiatal oktatók részére; valamint
b) 14 ösztöndíj minden más – az a) pontban nem felsorolt – képzési területen dolgozó fiatal oktató
részére.

Ezen tudományterületek valamelyikén főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik és órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás, illetve nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.

Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak megfelelő pályázati adatlapon. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó melléklettel együtt a megadott határidőig.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

2019. január 14., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és

2019. január 15., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és a mellékletösszesítő tábla személyes vagy postai úton történő beérkezése.

A pályázatokat az alábbi címre lehet beküldeni / beadni:

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
400084 Kolozsvár, Farkas/Mihail Kogălniceanu u. 4/9.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az iroda 2018. december 24.–2019. január 6. időszakban zárva tart! Ebben az időszakban – a hivatalos munkaszüneti napokat leszámítva – telefonon (0753-094945) vagy e-mailben (office@kmei.ro) lehet érdeklődni, egyeztetni pályázati ügyekben, 9 és 16 óra között.

A teljes körű pályázati felhívás itt megtekinthető és letölthető.

Leave a Reply