MOGyTTE részképzős és teljes szemeszteres hallgatók figyelmébe – 2023/2024-es tanév őszi szemeszterére vonatkozóan

A teljes szemeszteres tanulmányutakat a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,

Tudomány és Technológiai Egyetem (MOGyTTE) saját szabályzata alapján, az

Erasmus ösztöndíjakhoz hasonlóan, az ECTS rendszer szerint elfogadja

(https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-78.pdf).

Azok a klinikai képzési ciklushoz tartozó tantárgyak fogadhatók el, melyek tartalma és

óraszáma a marosvásárhelyi tantervben szereplő tárgyakhoz hasonló. Utolsó éves hallgatók

teljes szemeszteres részképzését a MOGyTTE nem támogatja.

A teljes szemeszteres tanulmányutak feltétele:

– a hallgatói mobilitás megkezdése előtt aláírt tanulmányi szerződés (Learning agreement, a

hallgató és marosvásárhelyi egyetem között) valamint a partner egyetem Nemzetközi

Mobilitási Irodája vagy a megfelelő karának Dékáni Hivatala/Tanulmányi Osztálya által

kiállított/jóváhagyott, a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó befogadó nyilatkozat,

– a mobilitás alatt a hallgató regisztrálása a partner egyetem diáknyilvántartó rendszerébe (pl.

Neptun) és a hallgatói státusz igazolása (Certificate of Student Status),

– a tanulmányút végén kiállított hivatalos Transcript of Academic Records.

A hallgatói cserekapcsolatok tekintetében a MOGyTTE és az alábbi egyetemek között

intézményes együttműködés van:

  • Debreceni Egyetem,
  • Pécsi Tudományegyetem,
  • Semmelweis Egyetem,
  • Szegedi Tudományegyetem.

Itt olvasható dr. Szilágyi Tibor a MOGYE ÁOK Erasmus koordinátor, és az Erasmuson kívüli részképzések megbízott programvezetőjének erre vonatkozó együttműködési nyilatkozata.