Versenyvizsga felkészítő program

A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és a Communitas Alapítvány az RMDSZ Oktatási Főosztályával és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel együttműködve 2024-ben pilot-programot indít. A program célja a romániai magyar közoktatásban tanárként elhelyezkedni kívánó személyek felkészítése versenyvizsgára.

A program lebonyolítója a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet.

A 2024-es évben a következő tantárgyakban indítunk felkészítőt: biológia, fizika, kémia, matematika, testnevelés.

A versenyvizsga-felkészítő 12 alkalmas, hétköznap délutánonként zajló online képzés, amelyet egyetemi oktatók és középiskolai tanárok tartanak, és érintik mind a szaktárgy, mind a módszertan és didaktika témaköreit, valamint eligazítást adnak a versenyvizsga beiratkozási eljárásairól, tételminták megoldási módszereiről, tanterv és óratervek készítéséről.

A programra Románia területéről jelentkezhetnek: tanári pályán elhelyezkedni kívánó végzős egyetemi hallgatók, helyettesítő tanárok, és a véglegesítő vizsgára készülő tanárok, függetlenül attól, hogy melyik évben végeztek.

Oktatók és témakörök

  • Biológia: Szállassy Noémi, Okos-Rigó Hajnal és Dáné Endre
  • Fizika: Sárközi Zsuzsa és Vörös Alpár
  • Kémia: Sógor Csilla, Szabó Gabriella és Ciobotariu Éva
  • Matematika: András Szilárd és Szilágyi Judith
  • Testnevelés: Balla Béla

Jelentkezési felület

https://forms.gle/nkm9wDYLk9QfA187A

Jelentkezési határidő

 2024. április 8., 16.00 óra

A jelentkezés feltételei

A 12 alkalmas online felkészítőhöz résztvevőnként 150 (aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők) és 300 (munkaviszonnyal rendelkezők) lej költséghozzájárulást kérünk, a fennmaradó összeget a Communitas Alapítvány támogatja. Kilences vagy annál nagyobb vizsgajegy esetén a hozzájárulást teljes egészében visszatérítjük.

A jelentkezést követően a KMEI értesíti az érdeklődőket a programba való bekerülést illetően. Ezt követően a költséghozzájárulást csak a felvételt nyert jelentkezőknek kell átutalniuk a csoport megkezdésének időpontjáig.

Az átutalás részletei

Név: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet/Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca

Adószám / Cod fiscal: 16747585, bejegyzési szám: 8203/2004

Bankszámla: BCR RO35 RNCB 0106 0265 7512 0001 (RON)

SWIFT kód: RNCBROBUXXX

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a versenyvizsgára készülők, illetve az utolsó lezárt év (aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők) vagy a teljes tanulmányi idő (munkaviszonnyal rendelkezők) tanulmányi átlagát vesszük figyelembe.

Kérdéseikkel keressék munkatársainkat, a következő elérhetőségek valamelyikén:

KMEI: Deák Enikő és Dénes Noémi

 Tel+40264-430611, 0753-094945

Sikeres versenyvizsgát kívánunk minden végzős hallgatónak, véglegesítő vizsgára készülő tanárnak!